SIEDZIBA ODDZIAŁU I WARSZAWA

Adres oficjalny: ul. Dewajtis 3,  Warszawa

 Adres do korespondencji:
Federacja Caecilianum - Oddział Warszawski
Barbara Żbikowska - sekretarz
ul Szadkowskiego 6/10
01-493 Warszawa

ZARZĄD ODDZIAŁU I WARSZAWA - kadencja 2018-2022

 

sekretarz KR-I Artur Backiel

Pawel Ginda
(prezes)

Artur Backiel
(wiceprezes) 

 

Barbara Żbikowska
(sekretarz)

 

 
Agata Kajak

 

Joanna Kuczewska
(skarbnik)

 


Agata Kajak
Krzysztof Łazutka
  sekretarz KR-I  
 

 

Andrzej  Podbielski

 

 

 

KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU I WARSZAWA

sekretarz KR-I sekretarz KR-I sekretarz KR-I


Rajmund Sznabel
(przewodniczący)

 

Danuta Bury
(z-ca przewodniczącego)

 

Zuzanna Pomorska
(sekretarz)
RADA ARTYSTYCZNA ODDZIAŁU I WARSZAWA

Zbigniew Szablewski Joanna Kocik Artur Backiel

Zbigniew Szablewski
(przewodniczący)

Joanna Kocik

Artur Backiel

Paweł Hruszwicki

Dariusz Zimnicki

Zbigniew Siekierzyński

Paweł Hruszwicki

Dariusz Zimnicki

Zbigniew Siekierzyński

 

 

 

FEDERACJĘ CAECILIANUM WSPIERAJĄ