W dniach 21-22 października 2016 r. w archikatedrze w Gnieźnie odbył się VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS "ARS LITURGICA" organizowany przez Oddział Bydgoski Federacji Caecilianum. W konkursie udział wzięło 18 chórów i zespołów wokalnych. Jury konkursu wyłoniło laureatów w 5 kategoriach, przyznano również szereg nagród specjalnych. Grand Prix konkursu zdobył Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej pod dyrekcją Justyny Pakulak.
Wśród laureatów znalazły się również zespoły zrzeszone w Federacji Caecilianum: Chór Archikatedry Warszawskiej pod dyr. Dariusza Zimnickiego (Srebrny Dyplom w kategorii Chórów Kameralnych
) i Chór Liturgiczny Parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Zalesiu Dolnym pod dyr. Pawła Gindy (Srebrny Dyplom w kategorii Chórów Mieszanych).


Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom.

Werdykt jury VII Ogólnopolskiego Konkursu "Ars Liturgica"

JURY w składzie:
prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak – przewodnicząca
prof. zw. dr hab. Katarzyna Sokołowska – członek
prof. zw. dr hab. Mariusz Kończal – członek
prof. dr hab. Marek Gandecki – członek
ks. dr Dariusz Sobczak – członek

wysłuchało prezentacji 18 zespołów w 5 kategoriach:

  • Chóry dziecięce do lat 16,
  • Chóry młodzieżowe,
  • Chóry mieszane,
  • Chóry kameralne,
  • Zespoły wokalne.

Wykonały one obligatoryjnie kompozycje sakralne, w tym dwie do wykonania podczas liturgii.

OCENA JURY

Jury ww. składzie postanowiło przyznać następujące miejsca:

I. w kategorii "Chóry dziecięce do lat 16"

Złoty Dyplom

Grodziski Chór Bogorya – 91,0 pkt.
dyrygent – Marcin Łukasz Mazur

II. w kategorii "Chóry młodzieżowe"

Złoty Dyplom

Młodzieżowy Chór "Canto" Zespołu Szkół Muzycznych im. Cz. Niemena we Włocławku – 93,0 pkt
dyrygent - Marian Szczepański

Chór Mieszany Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy – 93,0 pkt
dyrygent - Aleksandra Grucza-Rogalska

III. w kategorii "Chóry mieszane"

Złoty Dyplom

Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej – 97,0 pkt.
dyrygent – Justyna Pakulak

Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego – 94,0 pkt.
dyrygent – Irina Bogdanovich

Srebrny Dyplom

"Academia Musica" Chór ZNP ze Słupska – 83,0 pkt.
dyrygent – Jolanta Otwinowska

Chór Liturgiczny Parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Zalesiu Dolnym – 81,0 pkt.
dyrygent – Paweł Ginda

Brązowy Dyplom

Chór Collegium Maiorum Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie – 79,0 pkt.
dyrygent – Paweł Osuchowski

Chór Skont-Tin-Nont z Unisławia – 79,0 pkt.
dyrygent – Mariusz Bartkowski

IV. w kategorii "Chóry kameralne"

Złoty Dyplom

Zespół Wokalny "Rondo" z Wrocławia – 96,0 pkt.
dyrygent – Małgorzata Podzielny

Chór Kameralny Varsoviae Regii Cantores z Warszawy – 96,0 pkt.
dyrygent – Joanna Maluga

Chór NADZIEJA z Nakła n. Notecią – 91,0 pkt.
dyrygent – Michał Gacka

Srebrny Dyplom

Chór Archikatedry Warszawskiej – 89,0 pkt.
dyrygent – Dariusz Zimnicki

Sopocki Chór Kameralny Continuo – 86,0 pkt.
dyrygent – Mariusz Mróz

Dyplom Uczestnictwa

Adoramus ze Świebodzina – 67,0 pkt.
dyrygent – Zygmunt Miecznik

Schola Mikael ze Swarzędza – 67,0 pkt.
dyrygent – Grzegorz Ręgałek

V. w kategorii "Zespoły wokalne"

Brązowy Dyplom

Kameralny Zespół Męski z Gniezna – 75,0 pkt.
dyrygent – Roman Nowak

Zespół Wokalny Canti z Warszawy – 70,0 pkt.
dyrygent – Justyna Adamska

NAGRODY SPECJALNE

Nagroda Specjalna Prezydenta Miasta Gniezna Tomasza Budasza
Młodzieżowy Chór "Canto" Zespołu Szkół Muzycznych im. Cz. Niemena we Włocławku
dyrygent – Marian Szczepański

Nagroda Specjalna Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego Beaty Tarczyńskiej
Grodziski Chór Bogorya
dyrygent – Marcin Łukasz Mazur

Nagroda Specjalna Redaktora Naczelnego Polskiego Wydawnictwa Muzycznego dr. Daniela Cichego za najlepsze wykonanie polskiego, współczesnego utworu kompozytora polskiego
Zespół Wokalny "Rondo" z Wrocławia
dyrygent – Małgorzata Podzielny

Nagroda Specjalna Katedry Chóralistyki Akademii Muzycznej w Poznaniu
Zespół Wokalny "Rondo" z Wrocławia
dyrygent – Małgorzata Podzielny

Nagroda Specjalna dla najlepszego chóru młodzieżowego
Chór Mieszany Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy
dyrygent – Aleksandra Grucza-Rogalska

Nagroda Specjalna Dyrektora Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej ks. Krzysztofa Stawskiego
Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego
dyrygent – Irina Bogdanovich

Nagroda Specjalna Dyrektora Chóru Prymasowskiego i Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Gnieźnieńskiej ks. kanonika dr. Dariusza Sobczaka dla chóru kościelnego
Chór Liturgiczny Parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Zalesiu Dolnym
dyrygent – Paweł Ginda

Nagroda Specjalna Federacji Caecilianum dla wyróżniającego się dyrygenta
Joanna Maluga
dyrygent Chóru Kameralnego Varsoviae Regii Cantores z Warszawy

GRAND PRIX

Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej
dyrygent – Justyna Pakulak

FEDERACJĘ CAECILIANUM WSPIERAJĄ