77128584 957717304600008 7438637014527770624 nZ okazji obchodów 25-lecia Federacji Caecilianum, prof. dr hab.Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadał trzem dyrygentom chórów kościelnych odznakę honorową „ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ”. W imieniu Ministra odznaczenia dokonał Prezes Zarządu Fundacji Muzyki Sakralnej Cantare Deo, honorowy prezes Federacji Caecilianum, ks. prof. Andrzej Filaber. Uroczystość odbyła się w bazylice św. Krzyża w Warszawie w obecności J.E. bpa Michała Janochy, przewodniczącego Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Konferencji Episkopatu Polski.
Odznaczeni zostali:
- Paweł Ginda, organista, dyrygent Chóru Liturgicznego par. NMP w Zalesiu Dolnym, prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Federacji Caecilianum.
- Joanna Kuczewska, założycielka i dyrygent chóru Spes in Deo z par. św. Zygmunta w Warszawie, członek Zarządu Oddziału Warszawskiego Federacji, wykładowca w Instytucie Szkolenia Organistów PWT w Warszawie.
- Zbigniew Siekierzyński, nauczyciel muzyki, organista, założyciel i dyrygent Scholi Cantorum Maximilianum z parafii św. Maksymiliana w Józefowie.

FEDERACJĘ CAECILIANUM WSPIERAJĄ