caecilianum logo 2Zapraszamy członków Federacji Caecilianum na KRAJOWY ZJAZD CZŁONKÓW w dniu 23 września 2023 w Warszawie.

W związku z upływem 6-letniej kadencji,  przedłużonej o okres trwania  stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego, Zarząd Główny Federacji Caecilianum zwołuje Krajowy Zjazd Członków Federacji (zgodnie z par. 26 punkt 3. Statutu Federacji).

Zjazd odbędzie się w Warszawie w sobotę 23 września 2023 r. o godz. 11.00 (w pierwszym terminie) lub o godz. 11.20 (w drugim terminie) w parafii Św. Jakuba, ul. Grójecka 38 (plac Narutowicza).

Proponowany porządek obrad Krajowego Zjazdu Członków

 

1. Otwarcie Krajowego Zjazdu Członków;

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Krajowego Zjazdu Członków;

3. Przyjęcie porządku obrad;

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Krajowego Zjazdu Członków;

5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Federacji Caecilianum przez Zarząd Główny;

 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o udzielnie absolutorium Zarządowi Głównemu;

 7. Przyjęcie sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej;

 8. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Głównego Federacji Caecilianum;

 9. Udzielenie bądź nieudzielenie Zarządowi Głównemu Federacji Caecilianum absolutorium;

 10. Wybór Zarządu Głównego i Głównej  Komisji Rewizyjnej;

11. Rozpatrzenie wniosków Głównej Komisji Rewizyjnej;

12. Rozpatrzenie wniosków Zarządu Głównego, pozostałych władz oraz poszczególnych członków Stowarzyszenia;

13. Wytyczenie kierunku, ustalenie programu pracy Federacji;

15. Wolne wnioski;

16. Zamknięcie Krajowego Zjazdu Członków.

Do uczestnictwa w Zjeździe uprawnieni są wszyscy członkowie Federacji Caecilianum.

Prosimy dyrygentów i zarządy chórów o powiadomienie chórzystów będących członkami Federacji  i zaproszenie ich do udziału w Zjeździe.

Apelujemy do chórów zalegających ze składkami aby postarały się uzupełnić zaległe składki przynajmniej za dwa ostatnie lata. Składki wynoszą 10 zł rocznie za każdego członka Federacji. Składki członkowskie są jedynym źródłem dochodów Federacji przeznaczonych na działania statutowe, m.in. na utrzymanie strony WWW.

Prosimy o informację zwrotną od chórów z podaniem przybliżonej liczby osób zamierzających wziąć udział w Zjeździe na adres - Barbara Żbikowska , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel. 601827356

Barbara Żbikowska, Zarząd Główny Federacji Caecilianum

Tel. 601827356, e-mail: bezetbei@o2.

FEDERACJĘ CAECILIANUM WSPIERAJĄ