Spis treści

VI. Co zrobić, żeby zostać Członkiem Caecilianum

  1. Wypełnić Kartę Rejestracyjną i przesłać elektronicznie (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub pocztą na adres Zarządu Głównego Federacji (Agata Kajak, Prezes Zarządu Głównego, Federacja Caecilianum, ul. Nowa 4, 05-091 Ząbki)
  2. Do Karty Rejestracyjnej należy dołączyć listę członków – Wyciąg z rejestru oraz wypełnione przez każdego członka zespołu chcącego przystąpić do Federacji deklaracje członkowskie
  3. Zarząd Główny po podjęciu decyzji o przyjęciu chóru do Federacji przesyła chórowi Zaświadczenie o wpisie do rejestru Federacji z nadanym numerem rejestru chóru.

VII. Trochę informacji na zakończenie

Caecilianum jako osobę prawną i Organizację Pożytku Publicznego utworzyliśmy po to, aby wykorzystać możliwości, które daje polskie prawo do pozyskiwania środków finansowych i prawnych wspomagających i ułatwiających realizację naszych celów. Członkowie Caecilianum nie muszą tworzyć własnego stowarzyszenia, aby uzyskać osobowość prawną. Koszty finansowe i obowiązki prawne wynikające z prowadzenia stowarzyszenia (sprawozdawczość do ministerstwa, Urzędu Skarbowego w tym przygotowanie bilansu i prowadzenie księgowości, nadzorowanie wydatków, inicjowanie działań artystycznych i szkoleniowych, itd.) podzieliliśmy między członków Caecilianum. Zarząd Główny nadzoruje i odpowiada prawnie i finansowo za całą działalność Federacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Zespoły natomiast korzystają w pełni z dobrodziejstw posiadania osobowości prawnej i zalet Organizacji Pożytku Publicznego. Muszą tylko przestrzegać wewnętrznych regulaminów i uchwał.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą coś od siebie dać innym bądź chcą czerpać z tego, co już inni dali.

Zarząd Główny

Warszawa, styczeń 2019 r

FEDERACJĘ CAECILIANUM WSPIERAJĄ