Spis treści

V. Zasady rozliczeń finansowych

W ramach Caecilianum każdy zespół ma prowadzone 3 konta:

  • subkonto” – na tym koncie gromadzone są środki z darowizn oraz usług artystycznych prowadzonych przez chóry, za które Caecilianum w imieniu Zespołu wystawia rachunek;
  • dotacje” – na tym koncie gromadzone są środki uzyskane z dotacji celowych, zgodnie z podpisanymi umowami, pochodzące ze źródeł budżetowych takich jak: Dzielnica, Miasto, Gmina, Powiat, Sejmik Wojewódzki, Ministerstwo (Kultury, Polityki Społecznej i inne), Unia Europejska;
  • 1% podatku” – na tym koncie gromadzone są środki finansowe pochodzące z wpłat 1% podatku.

Koszty prowadzenia tych kont, to jest prowadzenie księgowości, obsługa bankowa (koszty prowadzenia konta i przelewów bankowych), koszty administracyjne, koszty prowadzenia dotacji i inne, pochodzą  z następujących źródeł:

:subkonto” – z każdej kwoty wpłaconej na to konto odpisywanych jest 5% wpłaty na pokrycie kosztów Caecilianum,

  • składki członkowskie
  • 1% podatku” – 70% kwoty pozostaje do dyspozycji zespołu, 20% do dyspozycji Zarządu Oddziału, z którego zespół pochodzi, 10% do dyspozycji Zarządu Głównego. Zarządy przeznaczają otrzymane w ten sposób pieniądze na potrzeby wszystkich chórów organizując warsztaty, wykłady, spotkania, przeglądy, itp. Pieniądze pochodzące z odpisów 1% podatku mogą być wydatkowane tylko i wyłącznie na cele zgodne ze Statutem Fedracji.

 Na żądanie chór może otrzymać wyciąg ze swoich kont (subkonta, konta 1% podatku i konta dotacje).

FEDERACJĘ CAECILIANUM WSPIERAJĄ