Spis treści

IV. Obowiązki członka Federacji Caecilianum

  1. Składanie raz do roku w terminie do 31 stycznia roku następnego Sprawozdania rocznego z prowadzonej działalności, Deklaracji składkowej zawierającej aktualną listę członków chóru według stanu na dzień 31 grudnia danego roku oraz aktualizacji danych tele-adresowych (Karta aktualizacyjna).
  2. Wpłacanie raz do roku składki członkowskiej w wysokości 10 zł. za każdą osobę wyszczególnioną w Deklaracji składkowej. 
  3. Uczestniczenie, poprzez swoich przedstawicieli, w zebraniach i spotkaniach organizacyjnych Federacji.

FEDERACJĘ CAECILIANUM WSPIERAJĄ