Spis treści

III. Co na co dzień daje przynależność do Federacji Caecilianum

 1. Zespół należący do Caecilianum ma osobowość prawną, z której może korzystać za pośrednictwem swoich przedstawicieli,
 2. Zespół może korzystać z konta bankowego Caecilianum dla swoich potrzeb. Dla Każdego Zespołu prowadzone jest specjalne subkonto,
 3. Zespół, wykorzystując osobowość prawną Caecilianum, może pozyskiwać dotacje celowe od Jednostek Samorządu Terytorialnego i sponsorów,
 4. Caecilianum w imieniu zespołu może wystawić rachunek za wykonane przez zespół koncerty,
 5. Możliwe jest korzystanie z biblioteki nutowej (w tym internetowej, dostępnej tylko do celów wewnętrznych Federacji po zalogowaniu się na stronie Caecilianum),
 6. Zespół może korzystać z organizowanych przez Caecilianum warsztatów i szkoleń chóralnych oraz dyrygenckich współfinansowanych lub finansowanych w całości przez Federację i prowadzonych przez wybitnych śpiewaków, chórmistrzów i specjalistów z innych dziedzin muzyki (np. chorału gregoriańskiego, zasad muzyki i kształcenia słuchu, higieny i rehabilitacji głosu, przepisów liturgicznych dotyczących muzyki kościelnej itd.),
 7. Zespół może pozyskiwać środki finansowe na potrzeby chóru z darowizn od osób fizycznych i prawnych a także uzyskiwania odpisów 1% podatku,
 8. Zespół może brać udział w spotkaniach, przeglądach, festiwalach i konkursach chóralnych organizowanych przez Federację,
 9. Zespół może współredagować własną stronę internetową w ramach strony Caecilianum (zamieszczać relacje z działalności chóru, historii chóru, informacji o dyrygencie, reklam organizowanych przez siebie koncertów, galerii zdjęć chóru itd.),
 10. Zespół może korzystać z opieki nad swoją działalnością artystyczną poprzez współpracę z Komisją Artystyczną Oddziału,
 11. Zespół może uzyskać pomoc organizacyjną i merytoryczną przy wypełnianiu wniosków i podpisywaniu umów cywilno-prawnych o finansowanie swojej działalności.

FEDERACJĘ CAECILIANUM WSPIERAJĄ