Spis treści

II. Jak Caecilianum działa ?

Federacja realizuje swoje cele poprzez:

  • organizowanie konkursów z udziałem jury, które dokonuje oceny i przydziela nagrody;
  • organizowanie przeglądów i spotkań chórów z okazji wspomnienia św. Cecylii, na których każdy Zespół może zaprezentować swój program oraz pochwalić się swoimi osiągnięciami i postępami, których dokonał w ostatnim czasie. Podczas przeglądów i spotkań chórów nie ma jury i nie są przyznawane nagrody. Organizowane są również przeglądy, na których zaproszeni jurorzy przysłuchują się występującym zespołom, a następnie wymieniają się swoimi spostrzeżeniami, uwagami i radami z dyrygentami poszczególnych zespołów w trakcie rozmowy „w cztery oczy”;
  • organizowanie warsztatów emisyjnych i dyrygenckich;
  • przygotowywanie oprawy muzycznej przez połączone chóry większych uroczystości kościelnych takich jak Kongres Eucharystyczny czy wizyta Ojca Świętego;
  • prowadzenie biblioteki nutowej (tradycyjnej, papierowej, w warszawskiej siedzibie Federacji) oraz ogólnodostępnej internetowej Biblioteki Utworów Chóralnych dostępnej na stronie http://biblioteka.caecilianum.eu. Warto zaznaczyć, że w bibliotece znajdują się nuty w formacie pdf gotowe do pobrania i wydrukowania w dowolnej ilości egzemplarzy; reprezentowanie chórów i prowadzenie w imieniu chórów wszystkich spraw formalno – prawnych związanych z prowadzoną działalnością artystyczną;
  • reprezentowanie chórów i prowadzenie w imieniu chórów wszystkich spraw formalno – prawnych związanych z prowadzoną działalnością artystyczną.

FEDERACJĘ CAECILIANUM WSPIERAJĄ