KER 30 latParafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie oraz Federacja Caecilianum zapraszają w dniu 5 grudnia 2021 r. o godz. 18.00 do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie, al. Solidarności 74, na obchody Jubileuszu 30-lecia pracy artystycznej Ekumenicznego Chóru Kameralnego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.
W ramach Jubileuszu odbędą się: koncert chóru, wernisaż wystawy 30 lat Ekumenicznego Chóru Kameralnego KER obiektywem opowiedziane oraz projekcja impresji dokumentalnej Dwa słowa o śpiewaniu.


W programie koncertu znajdą się motety i madrygały renesansowe, współczesna europejska muzyka religijna i polska muzyka świecka. Koncert poprowadzi Zbigniew Szablewski, obecny dyrektor artystyczny, ceniony chórmistrz i wieloletni pedagog UMFC.
Towarzysząca Jubileuszowi wystawa prezentuje jego historię, najważniejsze wydarzenia oraz sylwetki osób związanych z chórem. Wystawę będzie można oglądać podczas koncertu jubileuszowego 5 grudnia 2021 r.
Impresja filmowa Dwa słowa o śpiewaniu to subiektywna opowieść redaktor Ireny Scholl o jej związkach z Ekumenicznym Chórem Kameralnym KER.
Na bogaty dorobek zespołu składa się wykonanie ponad 600 koncertów w kraju i za granicą oraz udział w licznych konkursach i festiwalach muzycznych. Zwyczajowo chór uczestniczy w nabożeństwach kościołów różnych wyznań.

Patronat medialny nad tym wydarzeniem objęła TVP Kultura i Kwartalnik Jednota