Pasja wg JanaKONCERT ZOSTAŁ ODWOŁANY

14 marca 2020 r. o godz. 17.00 w Kościele św. Klemensa Hofbauera w Warszawie (ul. Karolkowa 49) odbędzie się koncert pasyjny, w czasie którego wykonane zostaną  obszerne fragmenty Pasji wg Św. Jana, skomponowanej przez Jana Sebastiana Bacha. Wystąpią:
Chór SONUS INNUMERABILES
- sekcja młodzieżowa XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
- sekcja dorosłych parafia św. Klemensa Hofbauera w Warszawie
AGNIESZKA GRALA - sopran
WARSZAWSKA ORKIESTRA SENIORÓW przy Towarzystwie Śpiewaczym Una CantamusARTUR BACKIEL - dyrygent
Czytane fragmenty opisu Męki Chrystusa - MICHAŁ CYRAŃSKI

WSTĘP WOLNY

Szanowni Państwo

W imieniu Ojców Redemptorystów gospodarzy parafii św. Klemensa Hofbauera w Warszawie, w imieniu Zarządu Towarzystwa Śpiewaczego Una Cantamus a także Federacji Caecilianum, pragniemy serdecznie zaprosić na tegoroczny, wielkopostny koncert pasyjny, który odbędzie się w dniu 14 marca (sobota) o godz. 17.00 w kościele p.w. Św. Klemensa Hofbauera, przy ulicy Karolkowej 49 w Warszawie.

Nasz chór Sonus Innumerabiles przygotował w tym roku obszerne fragmenty chóralne Pasji wg. Świętego Jana, Jana Sebastiana Bacha, zapisaną pod numerem BWV 245 w katalogu Wolfganga Schmiedera.

Pasja powstała w ostatnim okresie twórczości kompozytora, gdy zajmował stanowisko kantora przy Kościele św. Tomasza w Lipsku, na zamówienie rady miejskiej. Premiera odbyła w 1724 w Wielki Piątek w Kościele św. Mikołaja w Lipsku. Przed następnym wykonaniem dzieła w 1727 Bach opracował ją na nowo i ta wersja wykonywana jest do dzisiaj.

Bach umieścił w pasji wiele arii i chorałów, które ilustrują śpiewaną ewangelię i określają uczucia kompozytora, będąc jakby jego modlitwą do Boga.

W tym roku wykonamy fragmenty chóralne, chorały i dwie arie sopranowe, zespojone czytanym opisem Męki Pańskiej, jako swoiste "preludium" do wykonania tego dzieła w całości swojej formy muzycznej, w przyszłym roku.

Gorąco zachęcamy do udziału w tym swoistym misterium pasyjnym.

Arie solowe wykona Agnieszka Grala - sopran, na codzień współpracująca z chórem Sonus Innumerabiles, jako nauczycielka emisji głosu.

Chórowi i solistce towarzyszyć będzie Warszawska Orkiestra Seniorów, działająca przy naszym Towarzystwie Śpiewaczym, która tworzą emerytowani muzycy zawodowi.

Muzyków poprowadzi Artur Backiel - dyrektor artystyczny Towarzystwa Śpiewaczego Una Cantamus i dyrygent chóru Sonus Innumerabiles.

Opis Męki Pańskiej odczyta Michał Cyrański

Bezpośrednio po koncercie zostanie odprawiona Msza św. z okazji przypadającego święta patronalnego parafii św Klemensa Hofbauera w dwusetną rocznicę śmierci. Mszę świętą odprawi i homilię wygłosi Jego Eminencja Ksiądz Kazimierz Kardynał Nycz - Arcybiskup Metropolita Warszawski.

Sonus Innumerabiles