p164 1 07Kochani dyrygenci i chórzyści,

Zbliża się dzień 22 listopada, w którym zazwyczaj obchodzimy wspomnienie św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej. W tym roku nie będzie liturgicznego wspomnienia, ponieważ tego dnia wypada niedziela – uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Ponadto okoliczności zewnętrzne (pandemia) nie pozwalają nam świętować we wspólnotach chóralnych tak, jak rokrocznie. Z tego powodu nie będzie Przeglądu Chórów czy podobnych form dających możliwość do spotkania i wspólnej modlitwy.

Tym bardziej zachęcam Was bardzo do duchowej łączności z całą wspólnotą chórów cecyliańskich w niedzielę 22 bm. poprzez modlitwę w Waszych kościołach, w których pełnicie służbę liturgiczną. Mamy wiele intencji naszej modlitwy:

 Dziękujmy Bogu za powołanie do zaszczytnej służby w Kościele jako dyrygenta, chórzystę, członka scholi, kantora czy psalmistę, aby celebrować śpiewem święte obrzędy,

abyśmy nigdy nie zwątpili i nie zniechęcili się w służbie Bogu i ludziom,

abyśmy żadnym swym czynem nie podcinali korzeni, z których wyrastamy jako chrześcijanie,

abyśmy nigdy nie ulegli podszeptom szatana, którego działanie jest coraz bardziej widoczne we współczesnym świecie,

abyśmy zawsze szukali duchowej mocy u Chrystusa, naszego Pana i nauczyciela,

abyśmy od Niego nigdy nie odstąpili i nie utracili wolności ducha, którą On nam daje,

abyśmy nigdy nie wzgardził tą największą Miłością, która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu.

W kontekście bieżących wydarzeń jako ludzie wiary jeszcze bardziej dostrzegamy potrzebę i znaczenie oręża modlitwy. Ogarnijmy naszą modlitwą szczególnie tych członków z naszych wspólnot, którzy zostali dotknięci chorobą. Życie każdego z nas jest w rękach dobrego Boga. Módlmy się z nadzieją, że przyszłoroczne obchody św. Cecylii będziemy mogli przeżywać razem w archikatedrze warszawskiej.

Zachęcam bardzo każdego z Was do wypowiedzenia Bogu 22 listopada w duchowej łączności z całą wspólnotą chórzystów kościelnych raz jeszcze swojej wiary: że chcemy żyć i umierać w wierze świętego, katolickiego i apostolskiego Kościoła, że chcemy świadectwem życia budować i umacniać wspólnotę chóralną, w której realizujemy swoje powołanie w Kościele do świętości. 

We wszystkich Waszych intencjach odprawię Mszę św. w tegoroczną uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.

Ogarniam Was swoją kapłańską modlitwą i serdecznie pozdrawiam

Ks. Andrzej Filaber

Honorowy prezes Federacji Caecilianum