1Afisz Jubileusz 25.lecia9 listopada 2016 r.,w sobotę, w stołecznym Kościele Ewangelicko-Reformowanym przy al. Solidarności 74, o godz.18.00 odbyło się Spotkanie Jubileuszowe z okazji 25-lecia działalności Ekumenicznego Chóru Kameralnego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie.
Chór powstał 3 listopada 1991 r. przy Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.

Co roku, w listopadzie, świętuje kolejne rocznice swego istnienia, prezentując różnorodne utwory chóralne zarówno a cappella jak i z towarzyszeniem instrumentów. W tym roku obok takich pozycji jak muzyczne opracowania psalmów Jana Pieterszoona Sweelincka, czy kompozycji Stanisława Moniuszki, chór wykonał trzy fragmenty z XVI-wiecznej Mszy parodii na temat „Un Gay Bergier” Annibale Stabile – twórcy włoskiego, który koniec życia spędził w Polsce pełniąc funkcję nadwornego kompozytora Zygmunta III Wazy, „Te Deum laudamus” późnoklasycznego kompozytora pochodzenia czeskiego - Johanna Vanhala, a także głęboko poruszający cykl czterech pieśni na chór żeński Johannesa Brahmsa do tekstów m.in. Rupertiego, Eichendorfa, Szekspira. Chórowi towarzyszyli: harfa (Anna Sikorzak-Olek), pozytyw (Michał Sawicki) i dwie waltornie (Paweł Piętka, Petr Kozel). 
Koncert poprowadził założyciel i dyrygent chóru – Paweł Hruszwicki.
Po koncercie, miało miejsce uroczyste wręczenie odznaczeń.
- Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, uchwałą nr 10/2016 z dnia 6 października 2016 r., za działalność społeczną dla Warszawy nadał dyrygentowi Pawłowi Hruszwickiemu Odznakę Honorową Prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego.
- Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, uchwałą nr 10/2016 z dnia 6 października 2016 r., za działalność społeczną dla Warszawy nadał Ekumenicznemu Chórowi Kameralnemu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego Odznakę Honorową Prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego. 
- Zarząd Główny Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, za wieloletnią działalność społeczną i zasługi dla Związku, nadał dyrygentowi Pawłowi Hruszwickiemu Odznakę Honorową - 
Odznakę Złotą z Wieńcem Laurowym. 
- Zarząd Główny Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, za wieloletnią działalność społeczną i zasługi dla Związku, nadał pani Barbarze Kalinowskiej Odznakę Honorową - 
Odznakę Złotą z Wieńcem Laurowym.
- Zarząd Główny Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, za wieloletnią działalność społeczną i zasługi dla Związku, nadał:
- pani Joannie Gawrońskiej, pani Anicie Sobańskiej, pani Marii Natorskiej, pani Magdalenie Hruszwickiej, pani Justynie Orlikowskiej - Złotą Odznakę.
- pani Agnieszce Kucharczyk - Srebrną Odznakę.
- pani Alinie Markowskiej, pani Małgorzacie Zielak-Piotrowskiej, panu Piotrowi Mrówce, panu Andrzejowi Darochowi, panu Leszkowi Zabłudowskiemu, panu Hubertowi Baranieckiemu - Brązową Odznakę.
Specjalne Podziękowania, w imieniu Chóru, przekazane zostały przez dyrygenta Pawła Hruszwickiego oraz prezes chóru - Joannę Gawrońską na ręce:
- pani Ireny Scholl - za wieloletnią działalność koncertową i wielkie zaangażowanie w promocję naszego zespołu;
- pani Krystynie Bart-Kasperek - za wieloletnią współpracę artystyczną oraz zaangażowaną pracę w okresie pełnienia funkcji prezesa Chóru;
- pani Annie Wojciechowskiej - za wieloletnią współpracę artystyczną: piękny śpiew solowy, działalność dyrygencką i pomoc edukacyjną;
- pani Annie Bender - za wieloletnią współpracę artystyczną, zaangażowanie w działalność organizacyjną i prowadzenie kroniki Chóru;
- państwu Jadwidze i Andrzejowi Skierskim - za wieloletnią współpracę artystyczną, pomoc organizacyjną i założenie kroniki Chóru.
Po wręczeniu odznaczeń, nasza zasłużona była chórzystka pani Irena Scholl, poproszona została o podsumowanie 25 lat działalności Chóru, po czym wspólnie z gośćmi obejrzeliśmy film "Ćwierć wieku śpiewania 1991 - 2016". 
Uroczystość poprowadził pan Andrzej Krusiewicz.
Miło było powspominać i spotkać się znów razem.

Joanna Gawrońska
prezes chóru