Spis treści

Niedziela 17 listopada 2013 była dniem świętowania Jubileuszu 20-lecia Warszawskiego Chóru Polonia.
Chór rozpoczął obchody o godz. 9.00 uczestnictwem w transmitowanej w programie I PR  Mszy św.  w Bazylice Św. Krzyża w Warszawie. E

 

Warszawski Chór Polonia świętował Jubileusz 20-lecia

 Niedziela 17 listopada 2013 była dniem świętowania Jubileuszu 20-lecia Warszawskiego Chóru Polonia.

 Chór rozpoczął obchody o godz. 9.00 uczestnictwem w transmitowanej w programie I PR  Mszy św.  w Bazylice Św. Krzyża w Warszawie. Eucharystii przewodniczył dyrektor  Polskiej Sekcji Kościoła w Potrzebie  ks. dr hab. Waldemar Cisło. W mszy odprawianej w  intencji pomocy kościołom prześladowanym na świecie uczestniczył ks. bp Hyacinth Oroko Egbebo MSP z Wikariatu Apostolskiego Bomadi wNigerii. Na zakończenie mszy  proboszcz ks. Zygmunt Berdychowski powiedział „W czasie dzisiejszej mszy św.  śpiewy wykonał    Warszawski Chór Polonia im. Ignacego Jana Paderewskiego pod  dyrekcją Zuzanny Falkowskiej, który dzisiaj świętuje 20-lecie działalności. Chór Polonia wielokrotnie gościł w naszej Bazylice wraz z dyrygentem śp Wiesławem Jeleniem, którego niedawno pożegnaliśmy i o którym pamiętamy we wdzięcznej modlitwie. Pani Zuzannie Falkowskiej i całemu chórowi  życzymy bożego błogosławieństwa w dalszej pracy artystycznej i wielu spotkań przy naszym ołtarzu”.

Wieczorem do siedziby Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie przybyli liczni goście aby wziąć udział w Koncercie Jubileuszowym. 

Marszałek A. Struzik - Honorowy Patron Chóru Polonia

Ks. prof. A. Filaber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Salę Koncertową wypełnili dawni chórzyści, przyjaciele, krewni i znajomi oraz osoby, którym chór pragnął wyrazić wdzięczność za pomoc i współpracę. Mieliśmy zaszczyt gościć  m.in. Marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika, wójta Gminy Michałowice Krzysztofa Grabkę wraz z małżonką, Honorowego Prezesa Federacji Caecilianum ks. prof. Andrzeja Filabera, ks. Zygmunta Berdychowskiego – proboszcza parafii pw. Św. Krzyża w Warszawie, ks. Marka Małkiewicza – proboszcza parafii Wniebowzięcia NMP w Michałowicach, ks. Piotra Celejewskiego z parafii  św. Andrzeja Apostoła na Mirowie, Annę Lewak – prezesa Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego i Piotra Białka – prezesa Fundacji Ave Patria.

Elżbieta Krzewska, z-ca dyrektora MCKiS przekazuje gratulacje

 

Uroczystość otworzyła i powitała gości pani Elżbieta Krzewska – zastępca dyrektora  MCKiS. Wspomniała zmarłego  6 grudnia 2012 r. wieloletniego dyrygenta chóru ś.p. Wiesława Jelenia i zgromadzeni uczcili  Jego pamięć chwilą ciszy.

E. Krzewska odczytała  list gratulacyjny od Dyrektor MCKiS Aleksandry Kielan. Z kolei B. Żbikowska w imieniu chóru podziękowała dyrekcji MCKiS za ponad 10-letnią współpracę i możliwość odbywania prób w siedzibie Centrum.

 

 

Marszałek Adam Struzik wręcza chórzystom Dyplomy Uznania

 

 Najważniejszy gość wieczoru, patron honorowy Warszawskiego Chóru Polonia od 2003 r. Marszałek Adam Struzik w swoim wystąpieniu powiedział: „ Obcowanie z muzyką i śpiewem niezwykle silnie wpływa na człowieka, uszlachetnia go i uwrażliwia, otwiera jego serce i umysł, rozwija wyobraźnię. Państwa chór już od 20 lat  z wielkim entuzjazmem i pasja popularyzuje wśród społeczeństwa pieśni patriotyczno-historyczne opiewające dzieje naszego narodu i sławiące męstwo i hart ducha Polaków walczących na przestrzeni wieków o wolność Ojczyzny…”. A. Struzik wręczył następnie przyznany chórowi pamiątkowy medal PRO MASOVIA i uhonorował 12 najwytrwalszych chórzystów Dyplomami Uznania.

   Złoty Laur PMNE

 Kolejnym wyróżnieniem dla chóru był Złoty Laur Polonia Mater Nostra Est przyznany przez Społeczną Fundację Pamięci Narodu Polskiego a wręczony przez p. Grzegorza Grabskiego - przedstawiciela Kapituły tego honorowego odznaczenia.

dyplom gminy Michałowice

 

 

 

 

Oryginalny dyplom  (haftowany złotą nicią) wręczył chórowi Wójt Gminy Michałowice pan Krzysztof Grabka, dziękując w ten sposób chórowi za uświetnianie uroczystości patriotycznych na terenie gminy.

 

  kPodziękowania dla dyrygenta chóru Zuzanny Falkowskiej

 

 

 

I wreszcie przyszedł czas na podziękowanie dyrygentowi chóru Pani Zuzannie Falkowskiej, która w przed rokiem poproszona została przez W. Jelenia o czasowe zastępstwo, a po Jego śmierci podjęła się dalszej pracy z chórem, zapewniając chórowi dalszy rozwój.  

 

 

Kwiaty i podziękowania złożyli chórzyści obecnym na uroczystości współpracującym z chórem dyrygentom: Emilii Melon i Marcie Zamojskiej-Makowskiej oraz nauczycielce emisji Agnieszce Piass

 

Wierszowane dzieje chóru przedstawia Danuta GołąbekPo części oficjalnej rozpoczął się koncert, który poprowadziły Barbara Żbikowska i Danuta Gołąbek.

 

W programie koncertu znalazły się utwory najbardziej przez chór cenione i ulubione, a  wśród nich pieśni patriotyczne, pieśni  o charakterze religijnym oraz tzw. lżejsze. Każda z części koncertu poprzedzona była, zgodnie z tradycją zapoczątkowaną na poprzednim jubileuszu, krótkim, wierszowanym odcinkiem z dziejów chóru, autorstwa Danuty Gołąbek.

 

 

Koncert Jubileuszowy Polonii

Całym koncertem dyrygowała Zuzanna Falkowska,  ale o poprowadzenie jednego z utworów poproszona została pani Emilia Melon, pod ręką której zabrzmiał Alarm – fragment poematu Antoniego Słonimskiego z muzyką Jana Kołaczkowskiego w opracowaniu Arkadiusza Janaszka.  Utwór ten zwieńczył pierwszą – patriotyczną część  programu koncertu, w której wykonane zostały pieśni: Leć orle biały (muz. I.J. Paderewski), Białe róże (muz. M. Kozar), Karpacka Brygada (muz. M. Hemar), Sadźmy róże (sł. S. Goszczyński) i Witaj orle (muz. K. Kurpiński).

Kolejna część programu obejmowała utwory sakralne: Ave Verum(muzC. Saint Saens),  Cantate Domino(muz. H. L. Hassler), Bogorodice Dievo(muz.  S. Rachmaninov).

W ostatniej części koncertu chór przedstawił lżejszy repertuar: Już taki jestem zimny drań ( muz. H. Wars), Va pensiero (muz. G. Verdi)  oraz utwory przygotowane na ostatnie wyjazdy za  granicę do Anglii, Szwecji i Irlandii - Yellow submarine (muz. J. Lennon & P. McCartney), Böljan sig mindre rör (muz. C. M. Bellman) i Down by the Sally garden (tradycyjna mel. irlandzka).

Agnieszka Piass i chór Polonia

 

 

 

 

 

 

Wzruszające zakończenie koncertu stanowiła dedykowana  ś.p. Wiesławowi Jeleniowi  pieśń Gabriel’s oboe (muz. E. Morricone), w której Agnieszka Piass zaśpiewała partię solową.

tort jubileuszowy XX lecia PoloniiWszyscy goście zaproszeni zostali na tort urodzinowy do Sali Elektorskiej, gdzie przy symbolicznej lampce wina chór odbierał dalsze gratulacje. Przygotowana przez Romana Bedyńskiego prezentacja przypomniała ważne i miłe chwile w 20-letnich dziejach zespołu.  

 

 

Listy gratulacyjne z okazji Jubileuszu przekazali i nadesłali:

JE Ks. bp Józef Zawitkowski

Adam Struzik - Marszałek województwa mazowieckiego

Wiesław Delimat - Prezes Zarządu Głównego Federacji Caecilianum

Agata Kajak - Prezes Oddziału Warszawskiego Federacji Caecilianum

Aleksandra Kielan - Dyrektor Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki

Barbara Gebler-Wasiak - Dyrektor Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy