Chór Archikatedry Warszawskiej powstał w 1983 roku z inicjatywy Prymasa Polski ks. kardynała Józefa Glempa. Założycielem, długoletnim dyrygentem (1983-2004) i opiekunem zespołu był ks. prof. dr hab. Andrzej Filaber.
Od 2004 r. funkcję dyrygenta pełni dr Dariusz Zimnicki.
Zespół działa przy bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie, czynnie uczestnicząc w niedzielnych i świątecznych liturgiach oraz ważnych uroczystościach kościelnych i diecezjalnych organizowanych zarówno w katedrze jak też poza nią.

Chór Archikatedry Warszawskiej jest współzałożycielem i aktywnym członkiem Federacji Caecilianum.

Z okazji Jubileuszu w dniu 6 października 2013 w o godz. 16.00 w Archikatedrze Warszawskiej odbędzie się  koncert AD MAIOREM DEI GLORIAM pod patronatem JE Kazimierza Kardynała Nycza, Metropolity Warszawskiego.

informacje o koncercie znajdują się tutaj

 

Chór Archikatedry Warszawskiej obchodzi w tym roku XXX-lecie swojej działalności

Chór Archikatedry Warszawskiej powstał w 1983 roku z inicjatywy Prymasa Polski ks. kardynała Józefa Glempa. Założycielem, długoletnim dyrygentem (1983-2004) i opiekunem zespołu był ks. prof. dr hab. Andrzej Filaber.
Od 2004 r. funkcję dyrygenta pełni dr Dariusz Zimnicki.
Zespół działa przy bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie, czynnie uczestnicząc w niedzielnych i świątecznych liturgiach oraz ważnych uroczystościach kościelnych i diecezjalnych organizowanych zarówno w katedrze jak też poza nią.

Inspiracją dla członków chóru - muzyków-amatorów reprezentujących różne środowiska zawodowe, była idea współtworzenia piękna celebrowania liturgii. Śpiew chóralny na wysokim poziomie artystycznym, pojmowany jako integralna część modlitwy oraz jako forma wzbogacenia przeżyć duchowych i religijnych wynikających z uczestniczenia w Ofierze Eucharystycznej, stał się najważniejszym zadaniem zespołu, a towarzyszące mu od początku przesłanie Ad maiorem Dei gloriam sformułowane przez założyciela chóru - umieściło realizację przyjętych celów w szerokim kontekście kultury chrześcijańskiej, zachęcając do podejmowania inicjatyw także w innych jej obszarach.

Obok aktywnego udziału w życiu liturgicznym bazyliki archikatedralnej oraz archidiecezji warszawskiej, chór prowadzi ożywioną działalność koncertową, proponując interesujący program w zakresie muzyki religijnej wokalnej i wokalno – instrumentalnej. Jego cechą indywidualną jest konsekwentne propagowanie dorobku twórców polskich - utworów muzyki dawnej, niekiedy zapomnianych lub nowo odkrytych, a także osiągnięć kompozytorów współczesnych. Prezentacja tak skonstruowanego programu dokonuje się poprzez ciekawe koncerty tematyczne, nagrania, udział w festiwalach i konkursach chóralnych.

Bardzo ważnym elementem działalności Chóru jest praca na rzecz rozwoju i konsolidacji środowiska muzycznego w archidiecezji warszawskiej. Wiele intensywnych działań podjętych w tym kierunku stało się inspiracją dla twórców i prowadzących kościelne zespoły chóralne na terenie Warszawy, ale przede wszystkim zaowocowało rozkwitem życia muzycznego w katedrze warszawskiej. Symbolem tych inicjatyw jest zapoczątkowany w 1984 roku przez ks. Andrzeja Filabera coroczny, listopadowy Przegląd Chórów Kościelnych z okazji wspomnienia św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej oraz cykl koncertów „Muzyka Religijna w Archikatedrze Warszawskiej” organizowany przez Chór w latach 1988 - 2008.

Chór Archikatedry Warszawskiej jest też współzałożycielem i aktywnym członkiem Ogólnopolskiego Związku Chórów Kościelnych Caecilianum, który działa w Polsce od 1992 roku (obecnie Federacja Caecilianum).

Wszechstronna działalność muzyczna zespołu znalazła uznanie wielu środowisk wyrażone prestiżowymi nagrodami - dwukrotnie nagrodą Ministra Kultury i Sztuki (1993,1998) za całokształt działalności oraz dyplomem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr (1993).

Chór został także uhonorowany w 1998 r. złotym medalem Prymasa Polski Ecclesiae populoque servitium praestanti (Zasłużony w posłudze dla Kościoła i Narodu).