JanuszDabrowskiW dniu 25 stycznia 2020 zmarł po długiej chorobie Janusz Dąbrowski, wieloletni dyrygent Warszawskiego Chóru Międzyuczelnianego (1967-2010) i Warszawskiego Chóru Żeńskiego HARFA (1973-2010). W latach 1974-82 był dyrektorem artystycznym Towarzystwa Śpiewaczego „Harfa” i równocześnie dyrygentem zespołu męskiego. Był członkiem wielu jury, wykładał i prowadził warsztaty w USA, Francji i Włoszech oraz realizował liczne nagrania radiowe, telewizyjne i płytowe. Był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany, m. in. przez Ministra Spraw Zagranicznych za propagowanie polskiej muzyki w innych krajach. Minister Kultury przyznał mu odznaczenie „Zasłużony Działacz Kultury”. Od Kardynała Józefa Glempa otrzymał medal Prymasa Polski „Ecclesiae populoque servitium praestanti”. Prezydent RP odznaczył Go Srebrnym Krzyżem Zasługi, a następnie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Msza św. pogrzebowa odbędzie się w sobotę 1 lutego 2020 r o godz. 10.00 w Kościele św. Anny w Warszawie, Krakowskie Przedmieście 68.

FEDERACJĘ CAECILIANUM WSPIERAJĄ