Szanowni Państwo, Dyrygenci i Chórzyści,

W ubiegłym roku spotkaliśmy się, aby po czteroletniej przerwie związanej z remontem świątyni oraz budową Muzeum Archidiecezji powrócić do tradycji organizowania Przeglądu Chórów Oddziału Warszawskiego Federacji Caecilianum w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Okazją wspólnych spotkań jest wspomnienie św. Cecylii, patronki chórzystów i muzyków kościelnych.

Planowaliśmy również w tym roku zaprosić Państwa do naszej Katedry, jednakże uniemożliwił to kolejny remont – tym razem renowacja wieży i znajdujących się tam pomieszczeń, m.in. dwóch sal prób. Nieczynne jest także przejście między wieżą, chórem organowym a katedrą. Jedyna sala nad zakrystią służy obecnie wszystkim formacjom działającym w naszej świątyni. Utrudniłoby to więc organizację tego przedsięwzięcia.

Pragniemy jednak kontynuować tradycję warszawskiego Przeglądu, dlatego w tym roku odbędzie się on w bazylice św. Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu.

Planowany termin to: 25 listopada 2017 r.

Występy chórów: od godz. 14.00 do 17.00.

Msza św. w intencji uczestników oraz wszystkich muzyków kościelnych. godz. 17.

Po mszy św. – spotkanie z dyrygentami

Zapraszamy do udziału wszystkie chóry działające przy kościołach na terenie obu diecezji. Wstęp na przesłuchania jest wolny.

W trakcie przeglądu zespoły mają okazję do krótkiej prezentacji przed nowymi słuchaczami i szerszą publicznością, a także do wymiany doświadczeń muzycznych. Planujemy, aby również w tym roku występom przysłuchiwała się komisja artystyczna, w skład której wejdą eksperci w zakresie chóralistyki.

Głównym zamierzeniem jest zwrócenie uwagi na rodzaj i poziom śpiewu liturgicznego oraz podnoszenie kwalifikacji wykonawców i dyrygentów. To także okazja do fachowej oceny pracy dyrygenta i zespołu ze strony Komisji, a przede wszystkim do uzyskania wszechstronnej konsultacji merytorycznej.

Dlatego pragniemy zaznaczyć, że jednym z warunków przystąpienia do tegorocznego przeglądu jest obecność dyrygentów w spotkaniu z komisją artystyczną, a także - w miarę możliwości - uczestnictwo chórów podczas występów innych zespołów. Niech to będzie nasze święto muzyczne!

Prosimy Państwa o deklarację udziału w przeglądzie w terminie do 11 listopada 2017

Z poważaniem,