odznaczeni1W dniu 6 stycznia 2023 r. odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń  Ministra KiDN zasłużonym dla polskiej kultury dyrygentom i organistom. To wydarzenie miało miejsce w kościele św. Rafała i Alberta w Warszawie podczas Koncertu Kolęd Warszawskiego Chóru Polonia pod dyrekcją Zbigniewa Szablewskiego. W imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego odznaczenia wręczył pan Dariusz Figura, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta St. Warszawy. Ks. prof. Andrzej Filaber, prezes zarządu Fundacji Muzyki Sakralnej Cantare Deo – organizacji wnioskującej o nadanie odznaczeń państwowych – przedstawił sylwetki zasłużonych.

 Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” otrzymał 
ZBIGNIEW SZABLEWSKI. Od 1978 r. przez osiem kolejnych sezonów był dyrygentem Państwowej Filharmonii w Białymstoku. W latach 1992-99 prowadził orkiestrę akademicką Akademii Muzycznej w Warszawie, Wydziału Zamiejscowego w Białymstoku. W latach 1986 – 1991 był dyrygentem Warszawskiej Opery Kameralnej. Jednocześnie prowadził zespoły kameralne filharmonii Białostockiej oraz Polskiego Radia w Warszawie.

ZSzablewski Gloria ArtisZ Szablewski i Dariusz Figura Występował także z innymi zespołami symfonicznymi na terenie kraju. Zrealizował nagrania archiwalne dla Polskiego Radia (z orkiestrą PR w Krakowie) oraz prawykonania polskiej muzyki współczesnej. W 1973 r. był jednym z członków założycieli warszawskiego chóru kameralnego Ars Antiqua, a od 1993 r. jego kierownikiem artystycznym. W latach 1994-2011 zespół zdobył 20 nagród i wyróżnień na 12 krajowych i międzynarodowych konkursach chóralnych, w tym tak prestiżowych, jak: nagroda Unii Europejskiej i wydawnictwa muzycznego Bärenreiter (Gorizia), Nagroda Polskiego Radia (Legnica), Grand Prix Festiwalu w Międzyzdrojach, nagroda za wybitną interpretację (Dautphetal). Dwukrotnie nagrodzono zespół na konkursie im. Guido d’ Arezzo we Włoszech (w roku 1997 i 1998). W latach 1986-1991 był dyrygentem Warszawskiej Opery Kameralnej; w latach 1999-2006 dyrektorem artystycznym Oddziału Mazowieckiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Po przejściu na emeryturę nadal pracuje jako dyrygent z chórami amatorskimi zawsze troszcząc się o ich wysoki poziom artystyczny. Od 2011 r. przez 10 lat był dyrygentem Miejsko-Parafialnego Chóru Cantores Misericordiae. Od 2013 r. jest dyrygentem i kierownikiem artystycznym Warszawskiego Chóru Polonia im. Ignacego Jana Paderewskiego, z którym zdobył wiele nagród na krajowych konkursach chóralnych i z którym wykonał ponad 200 koncertów. Prowadzi kursy i warsztaty dyrygenckie oraz chóralne. Obecnie jest członkiem Rady Artystycznej Federacji Caecilianum.

Odznaki honorowe "Zasłużony dla kultury polskiej" otrzymali:

ABackielARTUR BACKIEL.  Od 27 lat pracuje nieprzerwanie jako organista i dyrygent wielu chórów amatorskich. Obecnie prowadzi założony przez siebie chór Sonus innumerabiles oraz chór młodzieżowy LO im. St. Staszica. Z chórami wykonał ponad 100 koncertów promując przede wszystkim muzykę polską. W 2022 r. z połączonymi trzema chórami i orkiestrą przygotował prawykonanie oratorium  Magnificat Piotra Harasimiuka. Jest aktywnym działaczem Federacji Caecilianum, organizuje letnie warsztaty chóralne dla członków Federacji, w której obecnie jest wiceprezesem Zarządu Oddziału Warszawskiego.

ARybak

Dr AGNIESZKA RYBAK-PIOTROWSKA. Od 1988 r. pracę pedagogiczną w Akademii Katolickiej w Warszawie łączy z licznymi recitalami i koncertami. Tytuł doktora w dziedzinie sztuk muzycznych uzyskała w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Wykonała ponad 150 koncertów w kraju i za granicą (USA, Włochy, Niemcy, Rosja, Białoruś). Ma w swym dorobku nagrania na płyty CD i DVD (na organach w warszawskiej archikatedrze), w tym Suitę Powstania Warszawskiego 1944. Z okazji Roku Chopinowskiego zagrała dwa Wielkie Koncerty Organowe w Chicago z mandatu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Prowadząc klasę organów w Instytucie Szkolenia Organistów przez 34 lata przygotowała do dyplomu artystycznego ponad 100 studentów. Z wieloma z nich organizowała koncerty w cyklu Magister et discipuli realizowanym przez pedagogów Instytutu od 1995 r.  Jest jurorem w konkursach chórów kościelnych. Odznaczona przez kard. K. Nycza medalem Za Zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej.

W BlaszczykDr WITOLD BŁASZCZYK. Od 1984 r. prowadzi klasę dyrygentury chóralnej, harmonii i organów w Studium Muzyki Kościelnej Akademii Katolickiej w Warszawie. W roku 1999 w Akademii Muzycznej w Warszawie uzyskał tytuł doktora w dziedzinie sztuki muzycznej. Jako organista i kameralista wykonał ponad 350 koncertów w Polsce i pięciu krajach Europy. Jako pedagog przygotował do dyplomu artystycznego (w zakresie gry na organach) ponad 50 absolwentów Instytutu Szkolenia Organistów PWTW. Jest prezesem Stowarzyszenia Kulturalny Komorów; założył i prowadzi amatorski chór Stowarzyszenia, z którym regularnie koncertuje wykonując muzykę religijną i śpiewy patriotyczne. Odznaczony został medalem Prymasa Polski Zasłużonemu w Posłudze dla Kościoła i Narodu.

Wszystkim odznaczonym serdecznie gratulujemy

FEDERACJĘ CAECILIANUM WSPIERAJĄ