koncert 2022 26 grudnia 2022 roku mija 10 lat od śmierci Wiesława Jelenia, wieloletniego Prezesa Federacji Caecilianum.
Gdy żegnał się przed pójściem do szpitala na standardowy zabieg wstawienia bajpasów nikt z nas nie przypuszczał, że widzimy się ostatni raz. Coś poszło nie tak. Modliliśmy się gorąco o jego powrót do zdrowia, jednak Bóg, w którego tak żarliwie wierzył, miał wobec Wiesia inne plany.
I tak zostaliśmy osieroceni przez człowieka, który był dla nas nie tylko Dyrygentem. On nas łączył nie tylko na płaszczyźnie muzyki. Był Przyjacielem, Nauczycielem, Wsparciem, Pocieszycielem i świetnym Organizatorem. Potrafił zjednać instytucje i urzędy dla muzycznych idei i realizował je dzięki pozyskiwanemu wsparciu finansowemu z zewnątrz. Zarządzał skutecznie wielkim, ogólnopolskim stowarzyszeniem chórów kościelnych – Federacją Caecilianum – zrzeszającym w latach jego prezesury ponad 120 chórów z całej Polski.

W ostatnich latach życia Dyrygował kilkoma warszawskimi chórami, najdłużej chórem Epifania (był jego założycielem), Warszawskim Chórem Polonia, Chorem Państwowego Instytutu Geologicznego, Chórem Liceum im. Staszica. Wiesław przyzwyczaił wszystkich, że był zawsze do dyspozycji: swojej rodziny, prowadzonych przez siebie chórów, Federacji, kościoła w Warszawie i w całej Polsce. Żyliśmy wszyscy w przekonaniu, że ciągle będzie służył nam radą, dobrym słowem – całym sobą.
Dziś miałby dopiero 67 lat.
Corocznie w grudniu wspominamy śp. Wiesława uczestnicząc w mszy w jego intencji, niejednokrotnie również w specjalnym koncercie.  W tym roku uczcimy 10 rocznicę śmierci  w niedzielę 11 grudnia 2022  o godz. 18.30 udziałem w Mszy św. i w koncercie, podczas którego zaśpiewają Warszawski Chór Polonia pod dyrekcją Zbigniewa Szablewskiego oraz chór Epifania pod dyrekcją Zuzanny Falkowskiej. Koncert odbędzie się w Kościele Miłosierdzia Bożego w Warszawie, ul. Ateńska 12.

Wszystkich, którzy znali i kochali Wiesława serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny

Barbara Żbikowska – prezes Warszawskiego Chóru Polonia, członek Zarządu Głównego i Sekretarz Zarządu Warszawskiego Federacji Caecilianum

FEDERACJĘ CAECILIANUM WSPIERAJĄ