WarsztatyCLW dniach 17-18.03.2023 Chór Liturgiczny Parafii NMP Wspomożenia Wiernych z Zalesia Dolnego uczestniczył w warsztatach, które poprowadził dr Michał Dąbrowski. Oto krótka relacja jednej z uczestniczek:
„Warsztaty odbyły się w ośrodku rekolekcyjnym w Spale.  Miały na celu poprawienie intonacji i wyrównanie brzmienia chóru, zwrócenie większej uwagi na rytm i dynamikę śpiewanych utworów. Obok ćwiczeń emisyjnych i oddechowych mieliśmy zajęcia rytmiczno-ruchowe. Ćwiczyliśmy głównie repertuar znany. Dokończyliśmy naukę „ Missa brevis” Michała Dąbrowskiego (napisaną specjalnie dla naszego chóru). Nowym utworem, którego się nauczyliśmy był Psalm Gomółki „Nieście chwałę mocarze” - tu mogliśmy praktycznie zastosować wskazówki i uwagi pana Michała.

W sobotę 18.03.2023 odwiedził nas proboszcz naszej parafii ks. Prałat Tadeusz Huk i odprawił dla nas mszę świętą. Podczas tej mszy nastąpiło prawykonanie „Missa brevis” Michała Dąbrowskiego. Nabożeństwo uświetniliśmy pieśniami, które następnego dnia pojawiły się na naszym koncercie pasyjnym w Zalesiu Dolnym. Po obiedzie pojechaliśmy na wycieczkę do Inowłodza. Zwiedziliśmy ruiny zamku królewskiego z XIV w., oraz kościół romański św. Idziego, wybudowany w 1082 r.  Uznawany jest za jeden z najstarszych kościołów w Polsce. Zwiedziliśmy także mały kościółek w Inowłodzu, po którym oprowadził nas i opowiedział jego historię tamtejszy proboszcz. W podziękowaniu daliśmy krótki koncert przy wspaniałej akustyce murów zabytkowego kościoła. Wróciliśmy na kolację, a po niej odbył się ostatni już warsztat, na którym obok ćwiczeń wokalnych, zaśpiewaliśmy to, czego nauczyliśmy się podczas dwóch dni.  To była  wspaniała lekcja umuzykalniająca oraz integrująca nasz chór."

 Karolina Jazowiecka

WarsztatyCL1

WarsztatyCL2

WarsztatyCL5

 

 

 

 

 

 

 

WarsztatyCL3WarsztatyCL6WarsztatyCL7

FEDERACJĘ CAECILIANUM WSPIERAJĄ