logo caecilianum smallSzanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z §34 pkt 3 Statutu Federacji Caecilianum, w dniu 29 grudnia 2018 r., o godz. 11.00 - w pierwszym terminie - odbędzie się Zwyczajny Sprawozdawczo-Wyborczy Walny Zjazd Delegatów Oddziału Warszawskiego Federacji Caecilianum. Drugi termin Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zjazdu Delegatów Oddziału Warszawskiego Federacji Caecilianum wyznacza się na 29 grudnia 2018 r., na godz. 11.30.

Miejscem  Walnego Zjazdu będzie sala Chóru Vox Cordis przy Kościele Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie, al. Komisji Edukacji Narodowej 101. Jednocześnie przypominam, że zgodnie z §34 pkt 12, na Walny Zjazd Delegatów Oddziału Zespoły mają obowiązek wybrać po 1 delegacie na każdą rozpoczętą liczbę 20 członków zwyczajnych Zespołu, których listę zobowiązane są dosłać do 16-12-2018 r., na adres sekretarza Oddziału Warszawskiego – Barbary Żbikowskiej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zwyczajny Sprawozdawczo-Wyborczy Walny Zjazd Delegatów Oddziału Warszawskiego Federacji Caecilianum odbędzie się zgodnie z poniższym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zjazdu Delegatów Oddziału Warszawskiego.
 2. Stwierdzenie quorum oraz ważności podejmowanych uchwał. Przypomnienie - zgodnie ze statutem Federacji Caecilianum – zasad, co do sposobu przeprowadzanych głosowań.
 3. Wybór Przewodniczącego i sekretarza Walnego Zjazdu Delegatów Oddziału Warszawskiego.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Oddziału Warszawskiego Federacji Caecilianum.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego Oddziału Warszawskiego Federacji Caecilianum.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
 8. Rozpatrzenie odwołań od decyzji Zarządu Oddziału Warszawskiego Federacji Caecilianum.
 9. Rozpatrzenie wniosków Zarządu i Delegatów Oddziału Warszawskiego Federacji Caecilianum.
 10. Omówienie aktualnej sytuacji Oddziału Warszawskiego Federacji Caecilianum.
 11. Zgłoszenie kandydatów do Zarządu Oddziału Warszawskiego Federacji Caecilianum oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału.
 12. Przeprowadzenie wyborów do Zarządu Oddziału Warszawskiego i Komisji Rewizyjnej Oddziału Warszawskiego Federacji Caecilianum.
 13. Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu Oddziału Warszawskiego Federacji Caecilianum.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie Walnego Zjazdu Delegatów Oddziału Warszawskiego Federacji Caecilianum.

Serdecznie wszystkich zapraszam.

Z poważaniem

Agata Kajak

Prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Federacji Caecilianum

Ząbki, dnia 9 grudnia 2018 r.

FEDERACJĘ CAECILIANUM WSPIERAJĄ