Warszawa, 22 listopada 2019 roku
Nr 405/Kard/2019

Szanowny Panie Prezesie,

Z wielką radością przyjąłem wiadomość, że w bieżącym roku Federacja Caecilianum służąca chórom kościelnym, obchodzi jubileusz 25-lecia. Cieszę się, że w ramach tego jubileuszu w bazylice archikatedralnej odbędzie się XXXII Przegląd Chórów Kościelnych z udziałem wielu chórów pełniących służbę liturgiczną w parafiach obu diecezji warszawskich. Na ręce Szanownego Prezesa składam wyrazy mojej wdzięczności wszystkim dyrygentom, chórzystom i organistom, którzy na co dzień posługują w Kościele. Niech Wasza praca służy pomnażaniu chwały Bożej z pożytkiem dla wielu ludzi, z którymi modlicie się w swoich wspólnotach parafialnych. Niech spotyka się z należytym zrozumieniem i potrzebnym wsparciem.

Papież Pius XII w swojej encyklice o muzyce kościelnej Musicae sacra disciplina napisał: „Wszyscy bowiem, którzy według swych uzdolnień komponują utwory muzyczne, dyrygują nimi bądź też śpiewają je lub grają na instrumentach muzycznych – ci wszyscy poza wszelką wątpliwością pełnią, choć w rozmaity sposób, prawdziwe i istotne apostolstwo, za które też w miarę swojej gorliwości w jego pełnieniu, otrzymają od Chrystusa Pana chwałę i nagrodę należną apostołom. Niech więc cenią sobie ten swój urząd, mocą którego są nie tylko artystami i mistrzami sztuki, lecz nadto sługami Chrystusa i Jego pomocnikami w apostolstwie. Godność tego urzędu niech potwierdzają także wzorowym życiem”. Niech to papieskie życzenie realizuje się w posłudze w Kościele i w życiu uczestników Przeglądu Chórów Kościelnych.

We wspomnienie św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej, wszystkim organistom, dyrygentom i chórzystom z serca błogosławię.

Kazimierz Kardynał Nycz
Arcybiskup Metropolita Warszawski

 

SAM 3944

Nasze nagrania

Uwierz Polsko - SOUL Sanok

18-11-2016 Wyświetleń:6323

Jasnogórski Chór Mieszany

29-10-2012 Wyświetleń:8553

Chór CANTORES SANCTAE BARBARAE

20-09-2012 Wyświetleń:8801

Chór Corda Cordi - Śrem - S. Rachmanin …

24-07-2012 Wyświetleń:11436

Chór PALESTRINA - Gostyń - Popule Meus …

24-07-2012 Wyświetleń:10147

Chór Motet et Madrigal - A. Koszewski - …

24-07-2012 Wyświetleń:11442

Chór mieszany Katedry Wawelskiej - S. B …

24-07-2012 Wyświetleń:8740

Zespół wokalny ArsAntiqua - M. Zieleń …

24-07-2012 Wyświetleń:7913

Chór Mieszany CANTICUM IUBILAEUM z Lima …

23-07-2012 Wyświetleń:8420

Chór Mariański - W. Kałanarz - Modlit …

23-07-2012 Wyświetleń:8159

Chór Mariański - The little Drummerboy …

23-07-2012 Wyświetleń:11330

Kantorei Sankt Barbara - Wer nur den lie …

18-07-2012 Wyświetleń:7810

Kantorei Sankt Barbara - JD Zelenka - Ma …

18-07-2012 Wyświetleń:8756

Warszawski Chor Polonia - E. Moricone - …

08-05-2012 Wyświetleń:11077

Chór Epifania - Antonio Vivaldi "Gloria …

08-05-2012 Wyświetleń:7825

ZOBACZ WSZYSTKIE