Wielu z Was zadaje sobie pytanie: „co daje mi przynależność do Federacji?”, to samo pytanie postawiliśmy sobie i my – członkowie Zarządu Głównego na naszym pierwszym spotkaniu tej kadencji. Otóż Szanowni Państwo, przede wszystkim poczucie jedności w misji, która została nam powierzona - w szerzeniu oraz propagowaniu dobrej i wartościowej muzyki sakralnej. Wymiana materiałów nutowych i doświadczeń w prowadzeniu zespołów wokalnych i wokalnoinstrumentalnych, kontakty miedzy naszymi chórami, różnorodność spojrzenia na problemy, z którymi każdy zespół się spotyka. Spojrzenie z szerszej perspektywy i poczucie jedności, że nie jesteśmy „samotnymi wyspami na burzliwym morzu” słabej twórczości religijnej, nie tak rzadko obecnej w naszej polskiej rzeczywistości.

                     W tym miejscu należy postawić sobie pytanie, co robić aby kształtować właściwe postawy, zarówno muzyków jak i duchownych, co do przestrzegania odpowiednich przepisów liturgicznych, a także prawidłowego doboru utworów wykonywanych w kościołach? Temu służyć mają spotkania formacyjne, warsztaty dla chórzystów i dyrygentów, zarówno organizowane lokalnie w oddziałach, jak i ogólnopolskie zjazdy, które będziemy chcieli Państwu proponować i do udziału w których będziemy starali się Państwa zachęcać.

                     Rok Pański 2024 jest rokiem jubileuszowym trzydziestolecia istnienia naszej Federacji i chociaż można doszukiwać się analogii do ruchów cæciliańskich z lat osiemdziesiątych XIX w i całego wieku XX, to dokładnie w roku 1994 Ksiądz prof. dr hab. Andrzej Filaber, wraz z chórzystami Członkami – Założycielami zarejestrowali Związek Chórów Kościelnych Cæcilianum, na mocy statutu zatwierdzonego przez 268 Konferencję Episkopatu Polski. Chcemy w nadchodzącym roku świętować to wydarzenie, które dało początek naszej działalności na polu kościelnym w Polsce. Później, w dniu 12 czerwca 2002 roku nasz związek jako Federacja Caecilianum został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 71157 i od tego momentu uzyskał osobowość prawną.

                     Rok jubileuszowy, chcielibyśmy rozpocząć od rekolekcji wielkopostnych dla chórzystów, w oddziałach w Poznaniu i w Warszawie. Przez wspólne spotkania modlitewno-formacyjne w naszych środowiskach będziemy mieli możliwość przygotować się również duchowo, nie tylko na święta wielkanocne, ale także do obchodów naszego jubileuszu.

                     Pragniemy Państwu zaproponować wspólne nawiedzenie grobu Patrona Polski Świętego Wojciecha w Gnieźnie i spotkanie naszych chórów z Prymasem Polski Ks. Arcybiskupem Wojciechem Polakiem (maj 2024 r.).

                     Chcielibyśmy również zaprosić Państwa i Wasze chóry do udziału w głównych obchodach Jubileuszu trzydziestolecia Federacji (najprawdopodobniej w weekend 5/6 października 2024r.) w Archikatedrze Warszawskiej, na które złożą się; w sobotę uroczysta msza św. dziękczynna i koncert jubileuszowy, śpiewanie pod Kolumną Zygmunta na Placu Zamkowym, „Warszawska Noc Chórów” – wieczorne koncerty w kościołach na Starówce, a w niedzielę koncerty warszawskich chórów w swoich parafiach a chórów poznańskich w kościołach warszawskich przy Trakcie Królewskim.

                     Jubileusz 30-lecia Federacji to także doskonała okazja do odznaczenia zasłużonych chórzystów o najdłuższym stażu w zespołach medalami: "Optime Merito Archidioecesis Posnaniensis dla środowiska poznańskiego i „Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej” dla zespołów warszawskiego oddziału Federacji. W związku z tym bardzo proszę dyrygentów chórów o przedstawienie kandydatów do odznaczenia tymi medalami (dwie, trzy osoby z chóru) wraz z krótkim przedstawieniem kandydata, opisem jego zaangażowania w społeczność chóralną i opinią ks. Proboszcza do końca stycznia 2024 r.

                     Kolejnym akcentem naszego jubileuszu będzie wydanie okolicznościowego folderu pamiątkowego, który będzie zawierał historię Federacji, bieżące informacje, notki biograficzne ze zdjęciami chórów, których śpiewacy są członkami Federacji. W związku z tym, także poproszę o przesłanie informacji o zespole i zdjęcia chóru do końca stycznia 2024 r.

                     Proszę także Zarządy oddziałów, o wytypowanie zaangażowanych i aktywnych chórów na polu archidiecezji, do uhonorowania tych zespołów medalem „Gloriam Dei cantare” przyznawanym przez Zarząd Główny Federacji. Rys historyczny tych chórów i krótkie uzasadnienie proszę również o dostarczenie do Zarządu Głównego do końca stycznia.

                     Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do udziału w tych wszystkich wydarzeniach, zarówno oddziałowych jak i ogólnopolskich. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych wydarzeń jubileuszowych oraz dane kontaktowe do zgłoszeń chórów, zostaną umieszczone na stronie internetowej Federacji: http://www.caecilianum.eu/

                                         Niech patronka nasza Święta Cecylia czuwa nad naszymi poczynaniami. Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami dla wszystkich muzyków kościelnych.

                     Artur Backiel

         Prezes Zarządu Głównego

             Federacji Cæcilianum

 

Nasze nagrania

Uwierz Polsko - SOUL Sanok

18-11-2016 Wyświetleń:11186

Jasnogórski Chór Mieszany

29-10-2012 Wyświetleń:12645

Chór CANTORES SANCTAE BARBARAE

20-09-2012 Wyświetleń:12954

Chór Corda Cordi - Śrem - S. Rachmanin …

24-07-2012 Wyświetleń:15720

Chór PALESTRINA - Gostyń - Popule Meus …

24-07-2012 Wyświetleń:14554

Chór Motet et Madrigal - A. Koszewski - …

24-07-2012 Wyświetleń:15731

Chór mieszany Katedry Wawelskiej - S. B …

24-07-2012 Wyświetleń:12327

Zespół wokalny ArsAntiqua - M. Zieleń …

24-07-2012 Wyświetleń:11713

Chór Mieszany CANTICUM IUBILAEUM z Lima …

23-07-2012 Wyświetleń:12105

Chór Mariański - W. Kałanarz - Modlit …

23-07-2012 Wyświetleń:11844

Chór Mariański - The little Drummerboy …

23-07-2012 Wyświetleń:15399

Kantorei Sankt Barbara - Wer nur den lie …

18-07-2012 Wyświetleń:11485

Kantorei Sankt Barbara - JD Zelenka - Ma …

18-07-2012 Wyświetleń:12612

Warszawski Chor Polonia - E. Moricone - …

08-05-2012 Wyświetleń:15107

Chór Epifania - Antonio Vivaldi "Gloria …

08-05-2012 Wyświetleń:11790

ZOBACZ WSZYSTKIE