Osob dyr2018Zapraszamy na IV edycję Międzynarodowej konferencji naukowo-artystycznej OSOBOWOŚĆ DYRYGENTA. Organizatorem konferencji jest: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina. Tegoroczna konferencja odbędzie się w dniach 20-22 kwietnia.
Program konferencji:


Piątek 20.04.
Dom Studencki Dziekanka
17.00
prof. Paul Mealor, dr John Frederick Hudson, University of Aberdeen Chamber Choir Rozśpiewanie chóru - przygotowanie do koncertu
prof. Kent Hatteberg University of Aberdeen Chamber Choir Aspekt intonacji w finalnym etapie przygotowania chóru do występu
18.00
dr Hankuy Lim, Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej „Group Vocal Technique cz. I”
Przerwa
Archikatedra Warszawska
20.00
University of Aberdeen Chamber Choir, Chór Paul Mealor dyrygent - Koncert inauguracyjny

Sobota
Dom Studencki Dziekanka
10.00
dr Hankuy Lim „Group Vocal Technique cz. II”
11:00
dr hab. Dawid Ber „Oczekiwania wobec dyrygenta u progu pracy w zawodzie” Dyskusja
12:00
Warsztaty dla młodych dyrygentów University of Aberdeen Chamber Choir prof. Paul Mealor prowadzenie Repertuar: muzyka brytyjska
Przerwa
14.30
Colin Touchin „British Choral Music Suitable for Choirs in Concerts and Education”
15.30
dr Rafał Grozdew "Indywidualna świadomość techniki wokalnej chórzysty i jej znaczenie dla pracy zespołu z dyrygentem"

Niedziela
Dom Studencki Dziekanka
9.30
prof. Kent Hatteberg “Intonacja w chórze uniwersyteckim. Bariery i ułatwienia’’
10:30
Doświadczenie i umiejętności dyrygenta wobec wyzwań współczesnego świata muzycznego Dyskusja panelowa z udziałem wykładowców konferencji, Colin Touchin - moderator
11:30
Dyskusja/podsumowanie
12:30
Zakończenie konferencji

Udział w konferencji będzie możliwy wyłącznie po wypełnieniu karty uczestnika .
Każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma zaświadczenie.