zbigniew szablewski    W sobotni wieczór 26 listopada 2022 r. odbyły się w kościele pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Zalesiu Dolnym doroczne Spotkania Chóralne z okazji uroczystego wspomnienia św. Cecylii, patronki muzyków kościelnych. Organizatorem XIX z kolei przeglądu był  tradycyjnie Chór Liturgiczny tutejszej Parafii.
    W Przeglądzie wzięło udział 13 chórów, głównie zrzeszonych w warszawskim oddziale Federacji Caecilianum. Spotkanie tradycyjnie składało się z części przeglądowej oraz uroczystej Mszy świętej z udziałem zgromadzonych chórów, wykonujących wspólnie bądź oddzielnie zróżnicowany program śpiewów liturgicznych. 
    Spotkanie zgromadziło chóry o zróżnicowanych składach, od kilkuosobowych zespołów wokalnych do licznie obsadzonych chórów mieszanych. Dysponując według regulaminu trzema utworami, zaprezentowały bardzo różnorodne programy, zarówno pod względem stopnia trudności jak i  poziomu wykonawczego. Większość chórów demonstrowała dobry warsztat wokalny i interesujące programy, oddające w pełni aktualne możliwości artystyczne zespołów. Można by tu szczególnie wyróżnić dwa chóry. Pierwszy to  Chór Parafii Prawosławnej Hagia Sophia im. św. Romana Melodosa pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka. Zespół ten, jak większość chórów wykonujących repertuar ortodoksyjny, dysponuje pełnym, dość wyrównanym brzmieniem i wyrazistą artykulacją. Jedynym zastrzeżeniem jakie można by zgłosić, to nie zawsze niezawodna intonacja w głosie sopranowym. Jest tu jeszcze nieco do poprawienia. Drugi zespół to Gospodarze, Chór Liturgiczny Parafii NMP Wspomożenia Wiernych pod dyrekcją Pawła Gindy. Chór ten imponuje pełnym, acz stonowanym dynamicznie dźwiękiem, co nadaje jego brzmieniu szlachetny i głęboki wyraz. Obserwując zespół na przestrzeni lat, trudno się oprzeć wrażeniu zdecydowanego postępu w artystycznym rozwoju tego chóru.
    Impreza tegoroczna była bardzo sprawna pod względem organizacyjnym. Należy mieć także nadzieję, że dostarczyła wielu wrażeń artystycznych słuchaczom i okazji do przemyśleń programowych i wykonawczych dyrygentom występujących zespołów.                                                                                              

Zbigniew Szablewski  - Dyrygent, Członek Rady Artystycznej Federacji Caecilianum