logo 1procentZ przykrością informujemy, że Federacja Caecilianum nie znalazła  się w tegorocznym wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania w roku 2021  1% z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 rok, z powodu niezatwierdzenia sprawozdania  Federacji za 2020 zamieszczonego w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.