logo 1procentbez taDrodzy członkowie Federacji Caecilianum,
wykorzystajcie jak najszerzej możliwość przekazania 1% podatku od dochodów za 2018 r. waszemu chórowi. Możecie to uczynić przekazując 1 % Federacji Caecilianum (KRS 0000071157) i wskazując chór jako cel szczegółowy (podając nazwę zespołu i jego numer rejestracyjny). Od 1 stycznia 2019 roku obowiązek wypełnienia rozliczeń za 2018 rok wzięła na siebie Krajowa Administracja Skarbowa.

To ona wypełnia zeznania podatkowe dla podatku dochodowego od osób fizycznych. Z propozycją wypełnionego przez ten urząd PIT-u można od 15 lutego do 30 kwietnia br. zapoznać się na portalu https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/. Warto sprawdzić kto jest tam wpisany jako odbiorca 1% podatku (urząd wpisuje dane z ubiegłorocznego zeznania podatkowego) i ewentualnie zmienić je na Federację Caecilianum.

RENCISTA lub EMERYT rozliczający się za pośrednictwem ZUS szansę przekazania 1% podatku wskazanej organizacji pożytku publicznego dzięki krótkiemu oświadczeniu złożonemu na formularzu PIT-OP, w który należy wpisać:
W części C (9. Numer KRS)  0000071157  (czyli KRS Federacji Caecilianum))
W części D
(10. Cel szczegółowy) NAZWA CHÓRU i (pożądane) jego numer w rejestrze Federacji Caecilianum.

Wypełniony formularz PIT-OP wystarczy przekazać (złożyć lub przesłać) do właściwego urzędu skarbowego najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2019. Na podstawie tego oświadczenia urząd skarbowy przekaże wskazanej organizacji kwotę 1% podatku.

W ubiegłym roku podatnicy przekazali Federacji Caecilianum w rozliczeniach rocznych PIT kwotę 17 509 zł, najczęściej ze wskazaniem na konkretny chór. Przypominamy, że z kwot wpływających na konto Caecilianum z tytułu 1% podatku 70% pozostaje do dyspozycji zespołu, 20% do dyspozycji Zarządu Oddziału, z którego zespół pochodzi a 10% do dyspozycji Zarządu Głównego. Zarządy przeznaczają otrzymane w ten sposób pieniądze na potrzeby wszystkich chórów organizując warsztaty, wykłady, spotkania, przeglądy, itp. Pieniądze pochodzące z odpisów 1% podatku mogą być wydatkowane tylko i wyłącznie na cele zgodne ze Statutem Federacji.