31021CzarnieckiegoProboszcz parafii pw. Dzieciątka Jezus na warszawskim  Żoliborzu zaprasza w niedzielę  3 października 2021 r. o godz. 11.20 na koncert patriotyczny zatytułowany WARSZAWSKIE DZIECI. Koncert odbędzie się w Kościele Dzieciątka Jezus, ul. Czarnieckiego 15 i wykona go Warszawski Chór Polonia pod dyrekcją Zbigniewa Szablewskiego. Chór zaśpiewa również podczas Mszy św. poprzedzającej koncert o godz. 10.30.

WSTĘP WOLNY