Ursynowskie swieto Muzyki ChralnejW sobotę 29 września 2018 r. o godzinie 19.00 W Kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła, ul. Szumiąca 5 w Warszawie odbędzie koncert pt. „Ursynowskie Święto Muzyki Chóralnej”.  W programie usłyszymy utwory chóralne polskich i zagranicznych kompozytorów w wykonaniu 6-ciu chórów. Wystąpią: Ursynowski Chór Iuvenis pod dyrekcją  Jakuba Kaczmarka, Vox Cordis po dyrekcją Krzysztofa Łazutki,  Cantate Domino pod dyrekcją Adrianny Szmyt, Cantata pod dyrekcją Barbary Paszkiewicz, Ursynovia Cantabile pod dyrekcją Krystyny Kowalskiej-Wojuckiej, Zespół Wokalny Ars Chori pod dyrekcją Zbigniewa Tupczyńskiego.  Na organach zagra Krzysztof Łazutka. Kierownictwo muzyczne Zbigniew Tupczyński.  Koncert finansuje m.st. Warszawa Dzielnica Ursynów.

WSTĘP WOLNY