ZGiGKR2023 2029W dniu 23 września 2023 r. w Warszawie odbyły się obrady Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Krajowego Zjazdu Członków Federacji Caecilianum.

Zjazd przyjął sprawozdanie ustępującego zarządu i wybrał nowe władze na kolejną kadencję 2023-2029.

W skład Zarządu Głównego weszli:

Prezes – Artur Backiel (wiceprezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Federacji Caecilianum, dyrektor artystyczny Towarzystwa Śpiewaczego Una Cantamus, dyrygent chóru Sonus Innumerabiles i Warszawskiej Orkiestry Międzypokoleniowej, członek Komisji Muzyki Kościelnej Archidiecezji Warszawskiej);

Wiceprezes – ks. Szymon Bajon (dyrygent Chłopięco-Męskiego Poznańskiego Chóru Katedralnego, Referent ds. Muzyki Kościelnej Archidiecezji Poznańskiej, wykładowca Akademii Muzycznej w Poznaniu);

Wiceprezes – Krzysztof Łazutka (członek Zarządu Oddziału Warszawskiego Federacji Caecilianum, dyrygent chóru Vox Cordis, organista tytularny parafii Wniebowstąpienia Pańskiego na warszawskim Ursynowie);

Skarbnik – Paweł Ginda (prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Federacji Caecilianum, organista i dyrygent Chóru Liturgicznego parafii NMP Wspomożenia  Wiernych w Piasecznie-Zalesiu Dolnym, członek Komisji Muzyki Kościelnej Archidiecezji Warszawskiej);

Sekretarz – Barbara Żbikowska (sekretarz Zarządu Oddziału Warszawskiego Federacji Caecilianum, członek Zarządu Głównego Federacji Caecilianum ostatniej kadencji, prezes Zarządu Warszawskiego Chóru Polonia).

Wybrano również Główną Komisję Rewizyjną Federacji Caecilianum:

Przewodniczący – Aleksander Budzyński (Warszawski Chór Polonia);

Wiceprzewodniczący – Jacek Szlązkiewicz (Warszawski Chór Polonia);

Sekretarz – Sylwia Mazurek (chór Sonus Innumerabiles);

Sekretarz – Maria Lipiecka (chór Sonus Innumerabiles).

Obradom przewodniczył Honorowy Prezes Caecilianum ks. prof. dr hab. Andrzej Filaber.

Nowo wybrany Prezes zapowiedział zdynamizowanie działalności Federacji i wyraził nadzieję na większą aktywność należących do niej chórów.