Sursum Corda

Chór Bazyliki Świętego Krzyża „Sursum Corda” powstał w 1866 roku i jest najstarszym warszawskim chórem kościelnym. Od ponad 145 lat towarzyszy najważniejszym wydarzeniom historycznym i religijnym. Kierowali nim znani kompozytorzy i muzycy, między innymi Jan Maklakiewicz, Feliks Rączkowski.

Swoistą, a ważną rolę w życiu parafii – pisano w 1937 roku – spełnia chór świętokrzyski, liczący obecnie 120 czynnych członków. Produkuje się w podwójnej formie: jako 4 głosowy chór męski i mieszany. Od roku jest chórem ściśle kościelnym, opartym na statucie, zatwierdzonym przez J.E. Kard. Aleksandra Kakowskiego dla całej Archidiecezji. Trzeba podziwiać i uznać zasługę chórzystów, którzy 4 razy tygodniowo gromadzą się wieczorami w sali parafialnej na blisko 2-godzinną próbę, by potem w niedzielę śpiewać na sumie, często jeszcze na ostatniej Mszy św. o godz. 12.30. Ambicje chóru, a zarazem jego pilność w ćwiczeniach podsyca ta ważną okoliczność, że z kościoła Świętego Krzyża co miesiąc, a nierzadko dwukrotnie jest transmitowane nabożeństwo przez radio. Dzięki sumiennym przygotowaniom chóru i dobrym warunkom akustycznym transmisje są przeważnie udane i cieszą się ogólnym uznaniem, wyrażonym niejednokrotnie w listach z Polski i zagranicy. W programie chóru słyszy się przeważnie utwory nacechowane powagą, a coraz częściej wykonuje się arcydzieła muzyki kościelnej dawnych mistrzów."

Chór miał zaszczyt śpiewać dla Ojca Świętego Jana Pawła II podczas Jego pielgrzymek do Ojczyzny, a także dwukrotnie w Rzymie.

Z inicjatywy długoletniego dyrygenta chóru – pana Stanisława Kuczewskiego w Bazylice Świętego Krzyża odbywają się „Koncerty Pasyjne”. W kolejne niedziele Wielkiego Postu przed nabożeństwem Gorzkich Żali chóry z różnych parafii prezentują utwory o tematyce pasyjnej.

Od 2004 roku dyrygentem chóru „Sursum Corda” jest Emilia Melon – absolwentka wydziału Dyrygentury Chóralnej Akademii Muzycznej w Warszawie.

Chór „Sursum Corda”, liczący obecnie 20 osoby, kontynuuje swoją długoletnią tradycję. Bierze udział we mszach świętych transmitowanych przez Polskie Radio oraz we wszystkich ważnych uroczystościach parafii.

145 lat Sursum Corda

FEDERACJĘ CAECILIANUM WSPIERAJĄ