107/I/2007
NIEPOŁĄCZONY
Warszawski Chór POLONIA im. I.J. Paderewskiego


Warszawski Chóralt Polonia
im. Ignacego Jana Paderewskiego powstał w 1993 r. Założycielem i pierwszym dyrektorem artystycznym chóru by pan Jerzy Myrcha-Karpiński.

Od stycznia 2002 do października 2012 roku dyrygentem Warszawskiego Chóru Polonia był pan Wiesław Jeleń.

Od listopada 2012 r. do grudnia 2013 r. chór pracował pod batutą pani Zuzanny Falkowskiej.

Od stycznia 2014 r. chórem kieruje Zbigniew Szablewski

W okresie od maja 2013 r. do maja 2014 chór współpracował z gościnnym dyrygentem,  pianistą, kompozytorem  Marcinem Dominikiem Głuchem, przygotowując pod jego kierunkiem koncerty wokalno-instrumentalne muzyki polskiej i operowej.

Warszawski Chór Polonia wśród licznych chórów amatorskich działających na terenie Warszawy i Mazowsza wyróżnia się swoim bogatym repertuarem pieśni patriotyczno-historycznych, opiewających dzieje narodu, państwa i oręża polskiego, sławiących bohaterstwo Polaków walczących na wszystkich frontach świata i przypominających piękne i trudne momenty naszej historii. Oprócz utworów powszechnie znanych, chętnie słuchanych i zawsze wywołujących ogromne wzruszenie, Chór POLONIA wykonuje unikalne pieśni, powstałe z dala od Kraju, na zsyłkach i w obozach, zapisane i ocalone od zapomnienia przez tych, którzy przeżyli i powrócili do Ojczyzny. Chór śpiewa także pieśni sakralne i kolędy.

Chór ma na swoim koncie wiele prestiżowych koncertów w salach koncertowych, kościołach i ośrodkach kultury w Warszawie, a także na terenie całego Kraju. Chór wielokrotnie uczestniczył w konkursach, przeglądach i festiwalach krajowych, zajmując wysokie miejsca, m.in.:
14.06.2015 - I miejsce w XXXV Przeglądzie Amatorskich Zespołów Artystycznych organizowanych przez Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wola w Warszawie;
16.11.2015 - I miejsce w Konkursie Pieśni Patriotycznych pt. Gdzie są kwiaty z tamtych lat, organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury na Mokotowie, Muzeum Wojska Polskiego i Muzeum Niepodległości;
16.04.2016 - Brązowy Dyplom i I miejsce w kategorii chórów mieszanych w I Ogólnopolskim Festiwalu Chóralnym Cantat ViWAT w Warszawie:
25.09.2016 - I miejsce i Nagroda Samorządu Miejskiego w XV Wrześniowych Spotkaniach z Pieśnią Chóralną im. Bohaterów Walk nad Bzurą "Pamięć - Wdzięczność -Nadzieja" w Sochaczewie;
08.10.2017 - Grand Prix oraz nagroda specjalna za najlepiej wykonany utwór ludowy lub inspirowany folklorem w III Międzynarodowych Muzycznych Zmaganiach Seniorów w Szczecinie;
14.11.2017 - I miejsce w Konkursie Pieśni Patriotycznych pt. Gdzie są kwiaty z tamtych lat, organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury na Mokotowie, Muzeum Wojska Polskiego i Muzeum Niepodległości;
20.10.2018 - Brązowy Dyplom  w kategorii "Chóry 55+" w konkursie ARS LITURGICA w Gnieżnie
17.11.2018 - Brązowy Dyplomw kategorii chórów mieszanych w II Ogólnopolskim Festiwalu Chóralnym Cantat ViWAT w Warszawie:

Zespół koncertował wiele razy za granicą (na Litwie, Ukrainie, Białorusi, w Niemczech, Wielkiej Brytanii, USA, Szwecji, Irlandii, Francji, Portugalii, Hiszpanii, Szwajcarii i na Węgrzech).

Warszawski Chór Polonia nagrał następujące płyty: Pamięć dawnych dni (2005), Moc przetrwania Polskie kolędy z czasów walk, niewoli i pokoju (2006), Któraś wiodła (2007). Czem prędzej się wybierajcie (2009), Kolędy. Serca ludzkie się radują. Zaśpiewajmy (2011)

W 2003 r. patronat nad Warszawskim Chórem POLONIA objął Marszałek woj. Mazowieckiego pan Adam Struzik.

W listopadzie 2013 r., z okazji jubileuszu 20-lecia Marszałek Adam Struzik przyznał chórowi pamiątkowy medal Pro Masovia za zasługi dla kultury Mazowsza.Z tej okazji chór został także udekorowany Złotym Laurem  Polonia Mater Nostra Est przyznanym przez Kapitułę Orderu Polonia Mater Nostra Est

Dwukrotnie w ciągu roku chór odbywa tygodniowe wyjazdowe warsztaty chóralne, podczas których chórzyści szkolą się w zakresie emisji i technik wokalnych oraz przygotowują nowy repertuar pod okiem wykwalifikowanych pedagogów; chórmistrzów i śpiewaków - solistów Warszawskiej Opery Kameralnej i Teatru Narodowego Opery Warszawskiej.

Próby Chóru odbywają się we wtorki
i piątki o godz. 16.30  w Mazowieckim Instytucie Kultury przy ul. Elektoralnej 12 w Warszawie.

Zapraszamy chętnych śpiewania w naszym chórze:
zgłoszenia w godzinach prób lub telefonicznie do Barbary Żbikowskiej (prezes), +48 601827356

Od stycznia 2014 r. Warszawskim Chórem Polonia kieruje Zbigniew Szablewski.

Zbigniew SzablewskiZbigniew Szablewski. Dyrygent, chórmistrz i pedagog. Absolwent klasy dyrygentury symfoniczno-operowej prof. Stanisława Wisłockiego w PWSM w Warszawie (obecnie Uniwersytet Muzyczny F. Chopina). Studiował też dyrygenturę orkiestr dętych. W latach 1978-86 dyrygent Państwowej Filharmonii w Białymstoku, gdzie kierował również zespołami chóralnymi (w późniejszym okresie był także kierownikiem artystycznym i pierwszym dyrygentem gościnnym Filharmonii Białostockiej).
Od 1977 pedagog macierzystej uczelni, jako nauczyciel dyrygentury chóralnej. Dyrygował również orkiestrą akademicką Wydziału Zamiejscowego w Białymstoku.  W latach 1983-2011 doprowadził do artystycznego dyplomu dyrygenckiego kilkudziesięciu studentów klas dyrygentury chóralnej, muzyki szkolnej oraz muzyki kościelnej.
W latach 1986-91 był dyrygentem Warszawskiej Opery Kameralnej.
Zbigniew Szablewski w 1973 r. był jednym z członków założycieli warszawskiego chóru kameralnego „Ars Antiqua”, a od 1993 r. jest jego kierownikiem artystycznym.
Zbigniew Szablewski jest autorem wielu opracowań muzyki chóralnej oraz publikacji nutowych (współpraca z PWM). Dokonał również wielu prawykonań polskiej muzyki współczesnej – wokalnej i instrumentalnej (K. Baculewski, P. Moss, Z. Rudziński, M. Sawa, E. Sielicki, E. Sikora, R. Stradomski, J. Talarczyk, R. Twardowski). Prowadzi kursy i warsztaty dyrygenckie oraz chóralne. Jest jurorem wielu konkursów muzycznych. W latach 1999-2006 pełnił funkcję dyrektora artystycznego Oddziału Mazowieckiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.
Obecnie jest członkiem Zarządu Oddziału Warszawskiego Federacji Caecilianum, gdzie równolegle pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Artystycznej oraz jest Wiceprezesem Towarzystwa Kultywowania Muzyki Chóralnej Ars Antiqua.
W 1983 r. wyróżniony przez Ministra Kultury odznaką honorową „Zasłużony Działacz Kultury”. W 2014 r. uhonorowany przez Zarząd Główny Federacji Caecilianum medalem GLORIAM DEI CANTARE za zasługi dla Federacji

 

Od maja 2013 r. do maja 2014 r.  chór współpracował z  gościnnym dyrygentem,  Marcinem Dominikiem Głuchem.  Współpraca zaowocowala przygotowaniem i wykonaniem koncertów wokalno-instrumentalne utworów kompozytorów polskich i zagranicznych.

Marcin Dominik Głuch, pianista, dyrygent, antropolog kultury i kompozytor; ur. 7 maja 1973, Warszawa.Studiował w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie - dyrygenturę chóralną u Antoniego Szalińskiego, kameralistykę fortepianową u Krystyny Makowskiej-Ławrynowicz oraz kompozycję pod kierunkiem Romualda Twardowskiego. Od 1997 roku był zatrudniony jako pianista w Performing Arts School “Dansforum” w Göteborgu w Szwecji, W 2002 roku jego balet "Wspomnienia z ogrodu" miał swoją premierę w Teatrze Tir Na Nog w Göteborgu. W latach 2002-2007 współpracował z Instytutem Polskim w Sztokholmie, Rzymie i Pradze, Szwedzkim Kościołem Protestanckim w Berlinie, w Nicei, Paryżu i Palmie na Majorce. W latach 2006-2007 był gościnnym pianistą i chórmistrzem Teatru Muzycznego "Rampa" na Targówku w Warszawie, gdzie przygotowywał przedstawienie Brat Naszego Boga z muzyką Z. Koniecznego. Marcin Dominik Głuch współpracował jako pianista  z Baletem Monte Carlo w Monako, z tym zespołem brał udział w licznych przedstawieniach za granicą. Pomiędzy 2007 i 2009 roku w polskich szkołach muzycznych I i II stopnia przeprowadził klasy mistrzowskie dla młodych pianistów poświęcone "Pracy nad dźwiękiem, frazą i zdaniem muzycznym i wpływem tej pracy na rozwój wyobraźni muzycznej dziecka". Od 2002 roku czynnie propaguje polską muzykę fortepianową występując dla Stowarzyszeń Polonijnych w Europie.  M. D. Głuch wiele koncertuje jako pianista po całym świecie. Marcin Dominik Głuch jest również autorem wielu publikacji naukowych poświęconych antropologii polskiej kultury muzycznej w Szwecji..

 

Od listopada 2012 r. do grudnia 2013 r. Warszawski Chór Polonia pracował  pod batutą pani  ZUZANNY FALKOWSKIEJ,

Zuzanna FaZuzanna Falkowskalkowska urodziła się w 1988 roku. Jest kompozytorką, dyrygentką, aranżerką, autorką muzyki do spektakli teatralnych, inicjatorką widowisk teatralno-muzycznych zrzeszających młodych twórców i wykonawców, pedagogiem, instruktorem teatralnym, wiolonczelistką, gra na fortepianie i śpiewa.
W latach 2007-2012 Zuzanna Falkowska była studentką Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie (UMFC) na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca w klasie dyrygentury prof. Ryszarda Zimaka. W 2010 roku otrzymała dyplom licencjata na specjalności Prowadzenie Zespołów Muzycznych, a następnie w roku 2012 dyplom magisterski na specjalności Dyrygentura Chóralna. Trzykrotnie była nagrodzona Stypendium Rektora dla najlepszych studentów UMFC.
Zuzanna Falkowska gra w założonym wraz z koleżankami ze szkoły kwartecie smyczkowym „Smooth Quartet” oraz współpracuje na stałe z chórem żeńskim „Laudate Dominum” jako chórzystka i asystentka dyrygenta.
W latach 2011 i 2012 śpiewała w chórze Warszawskiej Opery Kameralnej, z którym w 2011 roku uczestniczyła w Festiwalu Mozartowskim w Warszawie, wykonując partie chóralne Requiem d-moll oraz Wielkiej Mszy c-moll W. A. Mozarta.
W październiku 2012 roku Zuzanna Falkowska rozpoczęła pracę jako dyrygent z następującymi zespołami: chórem „Epifania” działającym przy parafii Miłosierdzia Bożego w Warszawie, Warszawskim Chórem Polonia im. I. J. Paderewskiego oraz chórem młodzieży z XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie.

 

W latach 2002-2012 dyrygentem chóru był  Wiesław Jeleń

Wiesław JeleńWiesław Jeleń (1955 - 2012) od roku 1980 był animatorem życia muzycznego, kierownikiem i dyrygentem kilku chórów warszawskich. Śpiewu uczył się u prof. Katarzyny Zachwatowicz, dyrygentury u prof. Henryka Wojnarowskiego. Ukończył podyplomowe studia chórmistrzowskie w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Był współorganizatorem kilku przeglądów chóralnych oraz Dyrektorem Ogólnopolskiego Konkursu Chórów Kościelnych Caecilianum. Od listopada 2002 roku pełnił funkcję prezesa Zarządu Głównego Federacji CAECILIANUM. W 2004 roku otrzymał z rąk Prymasa Polski kardynała Józefa Glempa srebrny medal za Zasługi dla Kościoła i Narodu. W 2009 r został uhonorowany medalem Gloriam Dei Cantare przyznanym przez Komisję Artystyczną Federacji Caecilianum za całokształt osiągnięć artystycznych.

 Chór współpracuje również z innymi dyrygentam wykonując koncerty pod ich dyrekcją. W r. 2013 koncertami chóru dyrygowali m.in. Zbigniew  Szablewski i Emilia Melon.

W planach na najbliższą przyszłość

 

ODWOŁANY 29 marca godz.2020 18.00 - Msza i KONCERT PASYJNY, Kościół św. Jana z Dukli w Warszawie, Czerniakowska 2/4, dyr Zbigniew Szablewski

5 kwietnia 2020 godz. 13.30 - Msza i KONCERT PASYJNY, Kościół Dzieciątka Jezus w Warszawie, Czarnieckiego 15, dyr. Zbigniew Szablewski

20-21 czerwca 2020 - udział w Międzynarodowym Konkursie Chóralnym "O Złotą Wstęgę Solczy", Ejszyszki, Litwa

2020 rok

ODWOŁANY 29 marca godz.2020 18.00 - Msza i KONCERT PASYJNY, Kościół św. Jana z Dukli w Warszawie, Czerniakowska 2/4, dyr Zbigniew Szablewski

ODWOŁANY 15 marca 2020 godz. 18.30 - Msza i KONCERT PASYJNY (w ramach Cyklu Koncertów Pasyjnych organizowanych przez Federację Caecilianum), kościół św. Feliksa z Kantalicjo, Warszawa-Marysin Wawerski, Kościuszkowców 85 A, wykonawcy: Chór Parafii św. Feliksa z Kantalicjo pod dyr. Tadeusza Czechaka oraz Warszawski Chór Polonia pod dyr. Zbigniewea Szablewskiego

ODWOŁANY 15 marca 2020 godz. 13.00 - Msza i KONCERT PASYJNY, Kościół Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia w Warszawie, ul. Bonifacego 9, dyr. Zbigniew Szablewski

10-14 lutego 2020  - Zimowe Warsztaty Chóralne w Zalesiu Dolnym

2 lutego 2020 godz. 12.00 - Msza św. i KONCERT KOLĘD w Kościele Parafii Wojskowej pw. św. Jana Pawła II w Warszawie-Wesołej, pl. Wojska Polskiego 28, dyr. Zbigniew Szablewski

26 stycznia godz. 13.00 - Msza św. i KONCERT KOLĘD w Kościele  św. Jana z Duklii w Warszawie, Czerniakowska 2/4, dyr. Zbigniew Szablewski

25 stycznia 2020 godz. 15.30 - udział w Ekumenicznych Spotkaniach Kolędowych, Kościół Św. Apostołów Piotra i Pawła, Warszawa-Pyry, Szumiąca 5, dyr, Zbigniew Szablewski

6 stycznia 2020 godz. 10.00 - Msza św. i KONCERT KOLĘD w Kościele św. Aleksandra, Pl. 3 Krzyży w Warszawie, dyr. Zbigniew Szablewski

5 stycznia 2020 godz. 13.00 - Msza św. i KONCERT KOLĘD w Kościele św. Augustyna, Nowolipki 18 w Warszawie, dyr. Zbigniew Szablewski

 

2019 rok

17 grudnia 2019 godz. 9.30 i 11.00 - KONCERT KOLĘD w ramach spotkania wigilijnego Mazowieckiego UTW, Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie, ul. Elektoralna 12, dyr. Zbigniew Szablewski.

9 grudnia 2019 godz. 18.30 - Udział w Mszy św. w intencji ś.p  Wiesława Jelenia w 7 rocznicę śmierci, Kościół,Miłosierdzia Bożego w Warszawie, ul. Ateńska 12

 23 listopada 2019 godz. 15.00 - udział w XXXII Przeglądzie Chórów  Federacji Caecilianum w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście, dyr.  Zbigniew Szablewski

17 listopada 2019 godz. 9.00 - udział w Mszy Dziękczynnej Radiowej z ok. 25-lecia Federacji Caecilianum, Bazylika Św. Krzyża w Warszawie, Krakowskie Przedmieście

16 listopada 2019 godz. 16.00 - udział w Spotkaniach Chóralnych w Zalesiu Dolnym, Kościół Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych (Zalesie Dolne), Piaseczno, Modrzewiowa 2, dyr. Zbigniew Szablewski

11 listopada 2019 godz. 18.30 - Msza i koncert patriotyczny DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI, kościół św. Jana z Dukli w Warszawie, ul. Czerniakowska 2/4, dyr. Zbigniew Szablewski

11 listopada 2019 godz. 10.00 - Msza i KONCERT RELIGIJNO-PATRIOTYCZNY w Roku 100-lecia Parafii MB Częstochowskiej w Warszawie, Kościół MB Częstochowskiej w Warszawie, ul. Zagórna 5, dyr. Zbigniew Szablewski

17-24 października 2019 - Warsztaty Chóralne w Palma de Mallorca (Majorka, Hiszpania)

          19 października 2019 godz. 18.30 - Msza i koncert 2 chórów (wraz z chórem
               Appassionata z Oleśnicy) w Kościele  św. Antoniego de la Platja  Calle Padua 4,
               Ca’n Pastilla (Majorka. Hiszpania), dyr. Zbigniew Szablewski i Edyta Kirzyc

         20 października godz. 11.00 - Msza i koncert 2 chórów (wraz z chórem
               Appassionata z Oleśnicy) w Kościele Santa Teresa, Calle Pilar Juncosa 13,
              Palma de Mallorka (Majorka, Hiszpania), dyr. Zbigniew Szablewski i Edyta Kirzyc

          23 października 2019 godz. 18.00 - koncert finałowy warsztatów w Residencia Cala
              Estancia (Dom Spokojnej Starości, Calle Miguel Massuti  22, Ca’n Pastilla,
             połączone chóry pod dyrekcją Edyty Kirzyc, Iwony Wiśniewskiej-Salamon i Zbigniewa
              Szablewskiego

8 października 2019 godz. 9.30 i 11.30 - koncerty podczas uroczystości Inauguracji roku akademickiego Mazowieckiego Uniwersytetu III Wieku w Mazowieckim Instytucie Kultury, ul. Elektoralna  12, dyr. Zbigniew Szablewski

2 października 2019 godz. 14.30 - koncert patriotyczny PAMIĘĆ DAWNYCH DNI w 80 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej oraz w 75 rocznicę zakończenia Powstania Warszawskiego w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie, Nowolipie 25B w Warszawie, dyr. Zbigniew Szablewski

21 września godz. 19.00 - Koncert Pieśni Chóralnej dla upamiętnienia 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej w ramach XVII Wrześniowych Spotkań z Pieśnią Chóralną im. Bohaterów Walk nad Bzurą „Pamięć-Wdzięczność-Nadzieja” w Kościele Św. Wawrzyńca w Sochaczewie (wraz z 3 innymi chórami) dyr. Zbigniew Szablewski

8 września 2019 godz. 9.00 - udział w Mszy św. "radiowej" w Bazylice Św. Krzyża w Warszawie, Krakowskie Przedmieście 1, dyr. Zbigniew Szablewski

19 lipca 2019 godz. 11.00 - Msza pogrzebowa śp. Haliny Szczygielskiej w Domu Pogrzebowym na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, dyr. Zbigniew Szablewski

22-27 czerwca 2019 - udział w IV Zachodniopomorskich Warsztatach Chóralnych w Kołobrzegu

18 czerwca 2019 godz. 17.00 - Koncert z okazji Zjazdu Stowarzyszenia Kaliszan w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie, ul. Elektoralna 12, dyr. Zbigniew Szablewski

24 maja 2019 godz. 18.00 - Koncert Jubileuszowy pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji XXV-lecia działalności chóru,  Mazowiecki Instytut Kultury, ul. Elektoralna 12 w Warszawie, dyr. Zbigniew Szablewski

12 maja 2019 godz. 9.00 - udział w Mszy św. "radiowej" w Bazylice Św. Krzyża w Warszawie, Krakowskie Przedmieście 3, dyr. Zbigniew Szablewski

3 maja 2019 godz. 10.00 - Msza i Koncert Maryjny w Kościele  w. Aleksandra, pl. 3 Krzyży w Warszawie, dyr Zbigniew Szablewski

11 kwietnia 2019 godz. 12.00 - Msza pogrzebowa śp. Andrzeja Trzos-Rastawieckiego w kościele Duszpasterstwa Środowisk Twórczych, pl. Teatralny, dyr. Zbigniew Szablewski

9 kwietnia 2019 godz. 14.30 - Koncert Wielkopostny, Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie", ul. Nowolipie 25B w Warszawie, dyr. Zbigniew Szablewski

8 kwietnia 2019 godz. 18.30 - Msza i Koncert Pasyjny w Kościele św. Augustyna w Warszawie, ul. Nowolipki 18, dyr. Zbigniew Szablewski

25 marca 2019 godz. 18.00 - Msza i Koncert Pasyjny w Kościele św. Michała Archanioła w Warszawie, ul.Puławska 95, dyr. Zbigniew Szablewski

24 marca 2019 godz. 12.30 - Msza i Koncert Pasyjny w Kościele św. Patryka w Warszawie, ul. Rechniewskiego 14, dyr. Zbigniew Szablewski

27-28 lutego godz. 21.30 - sesja nagraniowa do płyty z kolędami, Koscioł św. Jakuba w Warszawie, pl. Narutowicza, dyr. Zbigniew Szablewski

20-21 lutego 2019 godz. 21.30 - sesja nagraniowa do płyty z kolędami, Koscioł św. Jakuba w Warszawie, pl. Narutowicza, dyr. Zbigniew Szablewski

4-8 lutego 2019 - Warsztaty Chóralne w Zalesiu Górnym z udziałem: Zbigniew Szablewski - I cłórmistrz, Iwona Wiśniewska-Salamon - II chórmistrz, Magdalena Idzik (sopran) - zajęcia w sekcjach głosowych i emisja indywidualna, Mateusz Myrlak (tenor) - zajęcia w sekcjach głosowych i emisja indywidualna

27 stycznia 2019 godz. 16.30 - udział w IV SPOTKANIACH KOLĘDOWYCH Gaudete! Christus est natus!  w kościele parafii p.w. św. Klemensa Hofbauera  przy ul. Karolkowej  49 w Warszawie, dyr. Zbigniew Szablewski

21 stycznia 2019 godz. 14.30 - KONCERT KOLĘD w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie w Warszawie, ul. Nowolipie 25B, dyr. Zbigniew Szablewski

 20 stycznia 2019 godz. 10.00  - Msza i KONCERT KOLĘD w Kościele Dzieciątka Jezus w Warszawie, ul. Czarnieckiego 15, dyr. Zbigniew Szablewski

7 stycznia 2019 godz. 18.00 - KONCERT KOLĘD w Kościele oo. Barnabitów pw. św. Antoniego Marii Zaccari w Warszawie, Sobieskiego 15, dyr. Zbigniew Szablewski

6 stycznia 2019 godz. 10.00  - Msza i KONCERT KOLĘD w Kościele św.m Aleksandra, pl. 3 Krzyży w Warszawie, dyr. Zbigniew Szablewski

 

 

2018 rok

18 grudnia 2018 godz. 11.00 - koncert Kolęd dla słuchaczy Mazowieckiego UTW w Kinie Luna (z udziałem aktorki Sławomiry Łozińskiej), dyr. Zbigniew Szablewski

15 grudnia 2018 godz. 10.00 - Koncert Patriotyczno-Kolędowy z okazji Spotkania Jubileuszowego Koła Mokotowskiego Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków, SP 103 ul. Limanowskiego 9 w Warszawie, dyr Zbigniew Szablewski

2 grudnia 2018 r. godz. 19.00 - Koncert MODLITWA DO BOGARODZICY z cyklu koncertów patriotycznych Niepodległa z udziałem chóru Cantores Misericordiae w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Ząbkach, dyr. Zbigniew Szablewski

27 listopada 2018 r. godz. 11.00 - Koncert Patriotyczny dla Pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Warszawie, ul. Mehoffera 72/74, dyr. Zbigniew Szablewski

18 listopada 2018 r. godz. 19.00 - Koncert KTÓRAŚ WIODŁA - MODLITWA DO BOGARODZICY z cyklu koncertów patriotycznych Niepodległa z udziałem 4 chórów Federacji Caecilianum w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Ząbkach

17- listopada 2018 r.  godz. 19.00 - udział w koncercie galowym  Konkursu CANTAT viWAT, Warszawa

17- listopada 2018 r.  godz. 10.45 - przesłuchanie  w Konkursie CANTAT viWAT, Warszawa (chór zdobył Brązowy Dyplom)

11 listopada 2018 godz. 17.30 - koncert Polonia Semper Fidelis wieńczący VI Zjazd Chórów Polonijnych w Hotelu Mazurkas w Ożarowie

11 listopada 2018 r. godz. 10.00 - Msza i koncert PIEŚNI CHWAŁY I WALKI w 100-lecie odzyskania niepodległości, w Kościele Św. Aleksandra w Warszawie, pl. 3 Krzyży, dyr. Zbigniew Szablewski

10 listopada 2018 r. godz. 18.00 - msza i koncert Polonia Semper Fidelis w wykonaniu połączonych chórów uczestniczących w VI Zjeździe Chórów Polonijnych w Katedrze Radomskiej w Radomiu

4 listopada 2018 r. godz. 20.00 - Koncert MODLITWA DO BOGARODZICY z cyklu koncertów patriotycznych Niepodległaz udziałem 4 chórów Federacji Caecilianum w Kościele Św. Zygmunta, pl. Konfederacji 55

20 października 2018 r. godz. 15.45 - przesłuchanie w Konkursie ARS LITURGICA w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia - Pani Gniezna (kościół OO. Franciszkanów) przy ul. Franciszkańskiej 12 e Gnieźnie, dyr. Zbigniew Szablewski. (chór zdobył Brązowy Dyplom)

5 października 2018 r. godz. 11.00 - oprawa uroczystości Inauguracji Roku Akademickiego w Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów w Warszawie, ul. Pawia 55

18 września 2018 r. godz. 14.30 - koncert Niech Płynie Piosenka z Barykad w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie" w Warszawie, ul. Nowolipie 25B, dyr. Zbigniew Szablewski

31 lipca 2018 r. godz. 18.00 - udział we Mszy św. oraz koncert Niech Płynie Piosenka z Barykad z okazji 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w kościele Św. Huberta w Zalesiu Górnym, dyr. Zbigniew Szablewski

28 lipca - 1 sierpnia 2018 - WARSZTATY CHÓRALNE w Zalesiu Górnym pod kierunkiem: Zbigniewa Szablewskiego (pierwszy chórmistrz), Witolda Błaszczyka (drugi chórmistrz) oraz wokalistów (zajecia sekcyjne i emisje indywidualne): Magdalena Idzik - mezzosopran, Agnieszka Piass - sopran, Tomasz Garbarczyk - tenor.

1-13 lipca 2018 - Międzynarodowe Warsztaty Chóralne oraz koncerty w Calella (Katalonia, Hiszpania)

11 lipca 2018 r. godz. 17.00 - występ indywidualny i w połączonym chórze podczas koncertu w Krypcie kościoła Sagrada Familia w Barcelonie (Katalonia, Hiszpania). Dyrygenci: Zbigniew Szablewski, Ewa Szereda, Ewa Gadzina, Iwona Wiśniewska-Salamon, Aleksandra Janus

8 lipca 2018 r. godz. 12.00 - udział we mszy św. oraz koncert indywidualny i w połączonym chórze w Kościele w Calelli (Katalonia, Hiszpania). Dyrygenci: Zbigniew Szablewski, Ewa Szereda, Ewa Gadzina, Lucia Beresova

7 lipca 2018 r. godz. 20.00 - występ indywidualny i w połączonym chórze podczas koncertu w kościele w La Roca del Valles (Katalonia. Hiszpania). Dyrygenci: Zbigniew Szablewski, Ewa Szereda, Ewa Gadzina, Lucia Beresova

 

17 czerwca 2018 r.  godz. 16.00 - Występ gościnny w ramach Koncertu Laureatów Mazowieckiego Festiwalu Pieśni Religijnej i Patriotycznej VENITE ADOREMUS w Kościele św. Stanisława BM w Sobikowie k. Góry Kalwarii, dyr. Zbigniew Szablewski

17 czerwca 2018 r.  godz. 10.00 - udział we Mszy św. oraz KONCERT SAKRALNY z okazji 200 rocznicy wmurowania kamienia węgielnego po mury Kościoła w kościele Św. Aleksandra, pl. 3 Krzyży w Warszawie, dyr. Zbigniew Szablewski

3 czerwca 2018 r. godz. 18.00 - udział we Mszy św. oraz koncert NOLITE TIMERE  w Kościele Narodzenia NMP na Lesznie w Warszawie, Al. Solidarności 80, dyr. Zbigniew Szablewski

23 maja 2018 r. godz. 11.00 - Koncert Patriotyczny  podczas Gali Finałowej  Powiatowego Konkursu Historycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Powiecie Pruszkowskim w  Zespole Szkół Licealnych i Sportowych w Pruszkowie, ul. Gomulińskiego 2. dyr. Zbigniew Szablewski

20 maja 2018 r. godz. 20.00 - udział we Mszy św. oraz koncert NOLITE TIMERE  w Kościele oo Jezuitów  pw. MB Łaskawej na Starym Mieście w Warszawie, dyr. Zbigniew Szablewski

11 maja 2018 r. godz. 10.00 - udział we Mszy św pogrzebowej śp Barbary Cierniak w kościele Św. Wincentego a Paulo na cmentarzu Bródnowskim w Warszawie, dyr. Zbigniew Szablewski

13 marca 2018 godz. 15.00 -  KONCERT PASYJNY w  Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie' w Warszawie, ul.Nowolipie 25 B, dyr. Zbigniew Szablewski

11 marca 2018 godz. 12.00 - udział we Mszy św. oraz KONCERT PASYJNY w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, ul. Hlonda 1, dyr. Zbigniew Szablewski

25 lutego 2018 godz 17.00 - KONCERT PASYJNY w ramach XXVI Koncertów Pasyjnych w Bazylice św. Krzyża w Warszawie, Krakowskie Przedmieście 3, dyr. Zbigniew Szablewski

26-28 stycznia 2018 - wyjazd na koncerty kolędowe do Grodna (Białoruś)

27 stycznia 2018 godz.16.00 - Koncert Kolęd w siedzibie Oddziału Miejskiego Związku Polaków na Białorusi w Grodnie, ul. Budionnego 48a, dyr. Zbigniew Szablewski

27 stycznia 2018 godz.19.00 - udział we Mszy św. oraz KONCERT KOLĘD w kaplicy Parafii Matki Bożej Miłosierdzia, Grodno-Augustówek  ul.Repina 2, dyr. Zbigniew Szablewski

28 stycznia 2018 godz.10.30 - udział we Mszy św. oraz KONCERT KOLĘD, Parafia Znalezienia Krzyża Świętego, Grodno-Pobernardyński ul. Paryskoj Komunny 1, dyr. Zbigniew Szablewski

28 stycznia 2018 godz.12.30 - udział we Mszy św. oraz KONCERT KOLĘD, Parafia Matki Bożej Anielskiej, Grodno - OO. Franciszkanów  ul. Krasnopartizanskaja 1-2, dyr. Zbigniew Szablewski

22-25 stycznia 2018 - Warsztaty Chóralne w Zalesiu Górnym

21 stycznia 2018 g. 18.00 - udział we Mszy św. oraz KONCERT KOLĘD w kościele Św. Huberta w Zalesiu Górnym, dyr. Zbigniew Szablewski

14 stycznia 2018 godz. 12.00 - udział we Mszy św. oraz KONCERT KOLĘD w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, ul. Hlonda 1, dyr. Zbigniew Szablewski

7 stycznia 2018 godz. 18.30 - udział we Mszy św. oraz KONCERT KOLĘD w Kościele św. Feliksa z Kantalicjo w Marysinie Wawerskim, ul. Kościuszkowców, dyr Zbigniew Szablewski

7 stycznia 2018 godz. 10.00 - udział we Mszy św. oraz KONCERT KOLĘD w Kościele Św. Aleksandra w Warszawie, pl. Trzech Krzyży, dyr. Zbigniew Szablewski

6 stycznia 2018 godz. 12.00 - udział we Mszy św. oraz KONCERT KOLĘD w Kościele pw. Jana Chrzciciela w Poświętnem,ul. Jana Pawła II 20, dyr. Zbigniew Szablewski

2017 rok

31 grudnia 2017  godz. 14.30 - udział we Mszy św. oraz KONCERT KOLĘD w Kościele Narodzenia NMP (tzw. „przesuwany”)w  Warszawie, al.  Solidarności 80, dyr. Zbigniew Szablewski

19 grudnia 2017 godz. 10.00 - Koncert Kolęd dla słuchaczy Mazowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kinie Luna w Warszawie, dyr. Zbigniew Szablewski

13 grudnia 2017 godz. 16.00 -  Koncert Kolęd dla uczestników Spotkania Opłatkowego w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, ul. Pawia 55, dyr. Zbigniew Szablewski

9 grudnia 2017 godz. 18.30 - udział w Mszy Św. w intencji Ś.P Wiesława Jelenia w Kościele Miłosierdzia Bożego, Ateńska 12 w Warszawie

28 listopada2017  godz. 10.00 - udział w Koncercie Finałowym Konkursu "Gdzie są kwiaty z tamtych lat" w Służewskim Domu Kultury, ul. Bacha 15 w Warszawie

26 listopada 2017 godz. 14.00 - udział w koncercie NIEPODLEGŁA POLSKA BEZ GRANIC z Wiśniewie k. Siedlec, dyr Zbigniew Szablewski

26 listopada 2017 godz. 12.00 - oprawa Mszy św. w Kościele Parafialnym w Wiśniewie k. Siedlec, dyr Zbigniew Szablewski

25 listopada2017  godz. 14.00 - udział XXX Przeglądzie Chórów Federacji Caecilianum w Bazylice Św. Krzyża, Krakowskie Przedmieście 1 w Warszawie

14 listopada 2017 godz. 10.00 - udział w przesłuchaniu do Konkursu "Gdzie są kwiaty z tamtych lat" w Służewskim Domu Kultury, ul. Bacha 15 w Warszawie (chór zajął I miejsce w kategorii Open)

10 października 2017 godz. 11.00 - oprawa uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego Mazowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Galerii Porczyńskich w Warszawie, pl. Bankowy, dyr. Zbigniew Szablewski

7-8 października 2017 - udział w konkursie Międzynarodowe Muzyczne Zmagania Seniorów 2017 w Szczecinie

7 października 2017 godz. 11.30 –  Koncert na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Krakowska 71-79 w Szczecinie  towarzyszący konkursowi  Międzynarodowe Muzyczne Zmagania Seniorów w Szczecinie (wraz ze Stowarzyszeniem Śpiewaczym ECHO z Łodzi,) dyr. Zbigniew Szablewski

7 października 2017 godz. 16.00 –  Koncert w Muzeum Narodowym w Szczecinie, Wały Chrobrego 3 towarzyszący konkursowi  Międzynarodowe Muzyczne Zmagania Seniorów w Szczecinie (wraz z Chórem SINGFONIS de Barcelona i Międzyparafialnym Chórem ADORAMUS ze Świebodzina,) dyr. Zbigniew Szablewski

8 października 2017 godz. 10.30 – oprawa Mszy Św. w Kościele Farnym Jana Chrzciciela w Szczecinie, ul. Bogurodzicy 3A, dyr. Zbigniew Szablewski

17 września 2017 r godz. 18.30 - oprawa Mszy Św. oraz koncert patriotyczny POLSKI WRZESIEŃ w kościele Św. Feliksa z Kantalicjo w Warszawie-Marysinie Wawerskim, ul. Kościuszkowców 85 A, dyr. Zbigniew Szablewski

30 sierpnia 2017 godz.8.00 - oprawa Mszy św. w intencji S.P. Wiesława Jelenia raz zmarłych i chorych chórzystów w Kościele Św. Huberta w Zalesiu Górnym, dyr. Zbigniew Szablewski

28 sierpnia - 1 września 2017 - Warsztaty Chóralne w Zalesiu Górnym z  udziałem: Zbigniew Szablewski - I chórmistrz, Witold Błaszczyk - II chórmistrz; Agnieszka Piass (sopran), Magdalena Idzik (mezzosopran), Bartłomiej Tomaka (bas) - zajęcia sekcyjne i emisja indywidualna.

20 sierpnia 2017 r. godz. 20.00 - Oprawa Mszy św. oraz koncert patriotyczny NIECH PŁYNIE PIOSENKA Z BARYKAD z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego w Kościele oo Jezuitów pw MB Łaskawej na Starym Mieście w Warszawie, ul. Świętojańskiej 10, dyr. Zbigniew Szablewski

13 sierpnia 2017 godz. 18.00 - Oprawa Mszy św. oraz koncert patriotyczny NIECH PŁYNIE PIOSENKA Z BARYKAD z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego w Kościele MB KRÓLOWEJ POLSKI w Warszawie-Aninie, ul. Rzeźbiarska 46, dyr. Zbigniew Szablewski

18 czerwca 2017 godz. 10.00 - oprawa Mszy św. i koncert NIE LĘKAJCIE SIĘ  - w hołdzie Św. Janowi Pawłowi II w Kościele św. św. Aleksandra w Warszawie, pl. Trzech Krzyży, dyr. Zbigniew Szablewski

11 czerwca 2017 r. godz. 18.30 - oprawa Mszy św. i koncert NIE LĘKAJCIE SIĘ  - w hołdzie Św. Janowi Pawłowi II, w Kościele św. Feliksa z Kantalicjo w Warszawie-Marysinie Wawerskim, dyr. Zbigniew Szablewski

1 czerwca godz. 10.30 - oprawa Mszy Św. związanej z poświęceniem sztandaru KZPBC w Bazylice Św. Krzyża, dyr. Zbigniew Szablewski

28 maja 2017 r. godz. 17.00 - oprawa Mszy św. i koncert NIE LĘKAJCIE SIĘ  - w hołdzie Św. Janowi Pawłowi II, w Kościele św. Antoniego Marii Zaccarii w Warszawie, ul. Sobieskiego 15, dyr. Zbigniew Szablewski

21 maja 2017 godz.13.00 - oprawa Mszy Św. w Bazylice Św. Krzyża, dyr. Zbigniew Szablewski

9 maja 2017 godz.11.00 - KONCERT PATRIOTYCZNY z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja dla podopiecznych Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego na ul. Mehoffera w Warszawie, dyr. Zbigniew Szablewski

7 maja 2017 godz. 18.00 - Oprawa Mszy Św. i KONCERT PATRIOTYCZNY z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Kościele św. Huberta w Zalesiu Górnym, dyr. Zbigniew Szablewski

 7 maja 2017 godz. 14.00 - Oprawa Mszy Św. i KONCERT MARYJNY w Kościele NMP Matki Miłosierdzia na Stegnach w Warszawie,ul. Bonifacego 9, dyr. Zbigniew Szablewski

2 kwietnia 2017 godz. 18.00 - Oprawa Mszy Św. i KONCERT PASYJNY w Kościele Narodzenia NMP w Warszawie, al. Solidarności 80, dyr. Zbigniew Szablewski

20-24 lutego 2017 - Warsztaty Chóralne w Zalesiu Górnym

5 lutego 2017 godz. 11.00 - Oprawa Mszy Św. i KONCERT KOLĘDOWY w Kościele św. Aleksandra w Warszawie, pl. Trzech Krzyży, dyr. Zbigniew Szablewski

 24 stycznia 2017 godz. 11.30 - oprawa Mszy św. pogrzebowej (pogrzeb ś.p. Władysława Widenki) w Kościele Św. Stefana Króla w Warszawie, ul. Czerniakowska 137, dyr. Zbigniew Szablewski

15 stycznia 2017 godz. 15.50 - udział w Spotkaniach Kolędowych GAUDETE! CHRISTUS EST NATUS 2017 w Kościele Zesłania Ducha Świętego w Warszawie, ul. Broniewskiego 44, dyr Zbigniew Szablewski

8 stycznia 2017 godz. 16.00 - KONCERT KOLĘDOWY w Kościele Dzieciątka Jezus w Warszawie, Stefana Czarnieckiego 15, dyr Zbigniew Szablewski

6 stycznia 2017 godz. 18.00 - oprawa Mszy św. oraz KONCERT KOLĘDw  Kościele Narodzenia NMP ("przesuwany") w Warszawie, Solidarności 80, dyr. Zbigniew Szablewski

 

2016 rok

11 grudnia 2016 godz. 18.00 - oprawa Mszy św. oraz KONCERT PIEŚNI ADWENTOWYCH w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej Miłośnie, ul Borkowska 2, dyr. Zbigniew Szablewski

10 grudnia 2016 godz. 18.30 - oprawa Mszy św. w intencji Ś.P. Wiesława Jelenia, w 4-tą rocznicę śmierci, w Kościele Miłosierdzia Bożego, ul Ateńska 12 w Warszawie, dyr. Zbigniew Szablewski

8 grudnia 2. 016 godz. 12.00 - oprawa Mszy św. żałobnej w Kościele Nawiedzenia NMP w Warszawie, ul. Przyrynek 2, dyr . Zbigniew Szablewski

 1 grudnia 29016 godz. 10 - występ w ramach Gali Finałowej Konkursu Chórów „Gdzie są kwiaty z tamtych lat”  w Służewskim Domu Kultury, ul. Bacha 15 w Warszawie, dyr. Zbigniew Szablewski

25 listopada 2016 godz. 11.30 - oprawa mszy św. żałobnej (pogrzeb ś.p. Lecha Czarowskiego) w Kościele św. Tadeusza Apostoła na Sadybie, ul. Goraszewska 16, dyr. Zbigniew Szablewski

22 listopada 20116 godz. 13.00 - udział w Konkursie Chórów „Gdzie są kwiaty z tamtych lat” zorganizowanym przez MDK Mokotów w Służewskim Domu Kultury, ul. Bacha 15 w Warszawie, dyr. Zbigniew Szablewski. Chór zająał I miejsce w kategorii OPEN

19-20 listopada 2016 - udział w Przeglądzie Caecilianum w Archikatedrze Warszawskiej na Starym Mieście w Warszawie, dyr. Zbigniew Szablewski

15 listopada 2016 godz. 16.00 - koncert patriotyczny DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI dla podopiecznych Osrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego na ul. Mehoffera w Warszawie, dyr. Zbigniew Szablewski

11 listopada 2016 godz. 10.00 - oprawa Mszy św. oraz koncert patriotyczny DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI w kościele Sw.Aleksandra na pl. 3 Krzyży w Warszawie, dyr. Zbigniew Szablewski

7 października 2016  godz. 11.00 - oprawa uroczystej inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania i Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Warszawie, ul. Pawia, dyr. Zbigniew Szablewski

5 października 2016  godz. 11.00 - oprawa uroczystej inauguracji roku akademickiego Mazowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Galerii Porczyńskich, dyr. Zbigniew Szablewski

25 września 2016 - Udział w XV Spotkaniach z Pieśnią Chóralną im Bohaterów Walk nad Bzurą "Pamięć - Wdzięczność - Nadzieja" w Sochaczewie, chór po dyrekcją Zbigniewa Szablewskiego zdobył Główną Nagrodę

17 września 2016 godz.12.30 - udział w oprawie uroczystej Mszy św. oraz w koncercie z ok. 1050 Rocznicy Chrztu Polski (wraz z Chórem Archikatedry Warszawskiej pod dyr. Dariusza Zimnickiego oraz chórem Spes in Deo pod. dyr. Joanny Kuczyńskiej), w bazylice katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika w Warszawie, ul. Floriańska 3. dyr Zbigniew Szablewski.

5 września 2016  godz. 9.50 - oprawa Mszy św. pogrzeb ś.p. Władysława Basia na Cmentyarzu Bródnowskim w Warszawie, dyr. Zbigniew Szablewski

7 sierpnia 2016 godz. 10.00 - oprawa Mszy św. i koncert patriotyczny POLEGŁYM CHWAŁA WOLNOŚĆ ŻYWYM z Pokazji 72 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i boju pod Pęcicami w kościele Św. Ap. Piotra i Pawła w Pęcicach, dyr. Zbigniew Szablewski

1-5 sierpnia 2016 - WARSZTATY CHÓRALNE w Zalesiu Górnym pod kierunkiem: Zbigniew Szablewski - I chórmistrz; Witold Błaszczyk - II chórmistrz; Agnieszka Piass (sopran) - emisja; Magdalena Idzik (mezzosopran) - emisja; Bogdan Śliwa (bas) - emisja

19 czerwca 2016  godz.9.30 - oprawa Mszy św. oraz koncert w ramach Festiwalu Magnificat Anima Mea Dominum w Kościele Brata Alberta w Zielonej (W-wa Wesoła-Zielona, ul. Szeroka 2), dyr. Zbigniew Szablewski

18 czerwca 2016  godz.18.00 - oprawa Mszy św. oraz koncert w ramach Festiwalu Magnificat Anima Mea Dominum (wspólnie z chórem Il Canto Magnificat pod dyr. Marty Makowskiej-Zamojskiej), dyr. Zbigniew Szablewski

17 czerwca 2016  godz.10.30 - oprawa Mszy św. żałobnej (pogrzeb ś.p. Juliusza Lorenca) w kościeNMP Wspomożycielki Wiernych, ul. Conrada 7 w Warszawie, dyr. Zbigniew Szablewski 

14 czerwca 2016  godz.11.00 - Koncert dla podopiecznych Osrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego na ul. Mehoffera w Warszawie, dyr. Zbigniew Szablewski

11 czerwca 2016  godz.16.00 - oprawa Mszy ślubnej w  Kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (Nowe Miasto w Warszawie), dyr. Zbigniew Szablewski

3 maja 2016 godz. 9.00 - oprawa Mszy Św. Radiowej w Bazylice Św. Krzyża w Warszawie, Krakowskie Przedmieście

12-16 maja 2016 - Tournee koncertowe na Węgry (Budapeszt, Eger)
   14 maja 2016 g. 18.30 - oprawa Mszy św, oraz koncert w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Ap. i Ewang., św. Michała Arch. i Niepokalanego Poczęcia NMP w Egerze, Eszterházy tér., dyr Zbigniew Szablewski
15 maja godz. 10.30 - oprawa Mszy św, oraz koncert w Kościele Polskim pw. NMP Wspomożycielki Wiernych w Budapeszcie, Óhegy utcá 11, dyr. Zbigniew Szablewski
15 maja godz. 17.15 - koncert oraz oprawa Mszy św,  w Bazylice św.Wojciecha w Ostrzyhomiu (Esztergom, Szent István tér 1), dyr. Zbigniew Szablewski

3 maja 2016 godz. 9.00 - oprawa Mszy Św. Radiowej w Bazylice Św. Krzyża w Warszawie, Krakowskie Przedmieście

17 kwietnia 2016 godz. 15.00 - udział w koncercie finałowym Festiwalu Cantat viWAT, Katedra Wojska Polskiego w Warszawie, ul. Dluga

16 kwietnia 2016 godz. 11.00 - udział w I Ogólnopolskim Festiwalu Cantat viiWAT, Klub Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, ul. Kaliskiego 25 A, dyr. Zbigniew Szablewski (brązowy dyplom i I miejsce w kategorii chórów mieszanych)

20 marca 2016 godz. 13.00 - Oprawa Mszy św. i Koncert Pasyjny w Kościele Zesłania Ducha św. w Warszawie, ul Broniewskiego 44, dyr. Zbigniew Szablewski

6 marca 2016, godz. 13.00 - Oprawa Mszy św. i Koncert Pasyjny w Kosciele NMP MAtki Miłosierdzia na Stegnach w Warszawie, ul. Bonifacego 9, dyr. Zbigniew Szablewski

 1 marca 2016 godz. 19.00 - koncert patriotyczny z okazji XXV-lecia Społecznej Fundacji  Narodu Polskiego w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, ul. Długa, dyr. Zbigniew Szablewski

14 lutego godz. 10.00 - oprawa Mszy św.  w intencji 50-lecia małżeństwa Państwa Tykarskich w Kościele Zesłania Ducha św. w Warszawie, ul Broniewskiego 44, dyr. Zbigniew Szablewski

10 lutego 2016 r. godz. 18.00 - oprawa Mszy św. w intencji ś.p. Wiesława Jelenia i zmarłych chórzystów Polonii w Kościele Św. Huberta w Zalesiu Górnym, dyr. Zbigniew Szablewski

8-12 lutego 2016 r. - Warsztaty Chóralne w Zalesiu Górnym

2 lutego 2016 godz 19.00 - oprawa Mszy św. i Koncert Kolęd w Kościele Św. Aleksandra w Warszawie, pl. Trzech Krzyży, dyr. Zbigniew Szablewski

31 stycznia 2016 godz. 18.00 - oprawa Mszy św. i Koncert Kolęd w Kosciele Wniebowzięcia NMP w Michałowicach, Szkolna 11, dyr. Zbigniew Szablewski

24 stycznia 2016 godz. 13.30 - oprawa Mszy św. i Koncert Kolęd w Kosciele Św. Katarzyny, ul. Fosa 17 w Warszawie, dyr. Zbigniew Szablewski

21 stycznia 2016, godz. 18.00 - Koncert z okazji rocznicy Powstania Styczniowego w Centrum Kultury Raszyn w Raszynie, dyr. Zbigniew Szablewski

17 stycznia 2016 godz. 16.00 - Udział w Spotkaniach Kolędowych Oddziału Warszawskiego Federacji Caecilianum 2016, Kościół  Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie, przy Al. KEN 101, dyr. Zbigniew Szablewski

3 stycznia 2016 godz. 9.00 - Oprawa Mszy św. Radiowej w Bazylice św. Krzyża w Warszawie, dyr. Zbigniew Szablewski

ROK 2015

30 grudnia 2015 godz. 13.30 - oprawa Mszy św.  Żałobnej w KościeleŚw. Katarzyny na Służewiu, Fosa 17, dyr. Zbigniew Szablewski

18 grudnia 2015 godz. 18.00 - Koncert Kolęd w Międzynarodowej Szkole Podstawowej przy ul. Gładkiej 31 na Ochocie, dyr. Zbigniew Szablewski

15 grudnia 2015 godz. 9.30 - Koncert kolęd dla słuczhaczy Mazowieckiego Uniwersytetu Trzecviego Wieku w Mazowieckim Instytucie Kultury Warszawie, ul. Elektoralna 12, dyr. Zbigniew Szablewski

8 grudnia godz. 10.00 - Występ w Koncercie Galowym laureatów konkursu "Gdzie sa kwiaty z tamtych lat" w Słuzewskim Centrum Kultury, ul. Bacha 15

6 grudnia godz. 13.00 - Msza św. oraz Koncert WIESŁAWOWI JELENIOWI IN MEMORIAM - trzy zespoły w trzecią rocznicę śmierci w Kosciele Miłosierdzia Bożego, ul. Ateńska 12. Wykonawcy: Chór Epifania pod dyr. Zuzanny Falkowskiej, Warszawski Chór Polonia pod dyr. Zbigniewa Szablewskiego oraz Zespół Canti

22 listopada 2015 godz. 12.30 - msza św. oraz koncert patriotyczny z okazji święta Niepodległości pt DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI w Kościele Św. Maksymiliana Kolbe, ul. Rzymowskiego 35 w Warszawie, dyr Zbigniew Szablewski

17 listopada 2015 r. godz. 10.30 - koncert patriotyczny z okazji święta Niepodległości pt DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI w  Ośrodku „Gniazdo Rodzinne” w Warszawie-Wesołej, ul. Kilińskiego 10/12, dyr. Zbigniew Szablewski

16 listopada godz. 13.00 - występ w ramach konkursu piesni patriotycznych "Gdzie sa kwiaty z tamtych lat" organizowanego przez Młodziezowy Dom Kultury na Mokotowie, Muzeum Wojska Polskiego i Muzeum Niepodległości w Słuzewskim Centrum Kultury, ul. Bacha 15, dyr. Zbigniew Szablewski. Chór zajął I miejsce

11 listopada 2015 r. godz. 18.45 - koncert patriotyczny z okazji święta Niepodległości pt DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI w Kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie-Wesołej, ul. Borkowska, dyr. Zbigniew Szablewski

10 listopada 2015 r. godz. 16.00 - koncert patriotyczny z okazji święta Niepodległości pt A TO POLSKA WŁAŚNIE z udziałem Ryszarda Bacciarellego w Niejskim Domu Kultury w Piastowie, ul. Warszawska 24, dyr. Zbigniew Szablewski

8 listopada 2015 r. godz. 19.00  - koncert patriotyczny z okazji święta Niepodległości pt A TO POLSKA WŁAŚNIE z udziałem Ryszarda Bacciarellego w Kościele Narodzenia NMP w Komorowie, ul. 3 Maja 9, dyryguje Emilia Melon

8 listopada 2015 r. godz. 12.00 - koncert z okazji Święta Niepodległości w Wolskim Centrum Kultury na ul. Obozowej. Dyr. Elżbieta Kurczyńska-Sołowiej

18 pażdziernika 2015 r. godz. 18.00 - oprawa Mszyśw i Koncert Papieski w Kościele Św. Michała Archanioła, ul. Puławska 95, dyr. Zbigniew Szablewski

11 października 2015 godz. 10.00 - oprawa Mszy św i Koncert Papieski w kosciele Św. Aleksandra na Pl.  3 Krzyży w Warszawie, dyr. Zbigniew Szablewski

9 października 2015 r. godz.12.00 - oprawa inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, Pawia 55, dyr. Zbigniew Szablewski

 7 października 2015 r. godz.11.00 - oprawa inauguracji roku akademickiego Mazowieckiego UTW, Galeria Porczyńskich, dyr. Zbigniew Szablewski

13 września 2015 r. godz. 9.00 - oprawa Mszy Św.  radiowej, Bazylika św. Krzyża w Warszawie, dyr. Zbigniew Szablewski

10 września 2015 r. godz. 15.00 - oprawa Mszy św żałobnej (pogrzeb Zofii Gawlik), koscił pw. św. Ignacego Loyoli na Wólce Weglowej w Warszawie, dyr, Zbigniew Szablewski

15 sierpnia 2015 r. godz. 12.00 -  oprawa Mszy św. oraz koncert patriotyczno Maryjny w Kościele Wniebowzięcia NMP w Pieczyskach k. Grójca, dyr. Zbigniew Szablewski

3 sierpnia 2015 r. godz. 17.00 - koncert piesni powstańczych podczas uroczystości  rocznicy zdobycia przez powstańców gmachu żandarmerii, ul. Chłodna róg Żelaznej, dyr. Zbigniew Szablewski

2 sierpnia 2015 r. godz. 15.00 - oprawa Mszy Św. i Koncert POLEGŁYM CHWAŁA WOLNOŚĆ ŻYWYM z okazji 71 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Kościele Akademickim Św. Anny w Warszawie, Krakowskie Przedmieście, dyr. Zbigniew Szablewski

2 sierpnia 2015 r. godz. 10.00 - Koncert POLEGŁYM CHWAŁA WOLNOŚĆ ŻYWYM z okazji 71 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego oraz Boju pod Pęcicami, Kościół Św. Apostołów Piotra i Pawła w Pęcicach, dyr. Zbigniew Szablewski

29 lipca 2015 r. godz. 8.00 - oprawa Mszy św. w intencji ś.p. Wiesława Jelenia, Kościół Św. Huberta w Zalesiu Górnym, dyr. Zbigniew Szablewski i Elżbieta Kurczyńska-Sołowij

27-31 lipca 2015 r. - Letnie Warsztaty Chóralne w Zalesiu Górnym

11 lipca 2015 r. godz. 15.30 - oprawa Mszy Slubnej w Kościele Św. Barbary w Twierdzy Modlin (Nowy Dwór), dyr. Elżbieta Kurczyńska -Sołowiej

4 lipca 2015 godz. 17.00 - oprawa Mszy św. ślubnej w Kościele Nawiedzenie NMP, ul. Przyrynek 2 w Warszawie, dyr Zbigniew Szablewski

20 czerwca 2015 godz. 17.00 - oprawa Mszyśw. ślubnej w Katedrze Polowej w Warszawie, ul. Długa, dyr. Zbigniews Szablewski

16 czerwca 2015 godz. 11.00 - Koncert w Stołecznym Ośrodku Opiekuńczo-Leczniczym ul. Mehoffera w Warszawie, dyr. Zbigniew Szablewski

14 czerwca 2015 godz. 16.00 - udział w uroczystości wręczenia nagród (I miejce w kategorii chórów) i koncercie finalistów XXXV Przeglądu Amatorskich Zespołów Artystycznych w Afiteatrze w Parku Sowiiego na Woli, dyr. Zbigniew Szablewski

14 czerwca 2015 godz. 13.00 - oprawa Mszy św. oraz Koncert NIE LĘKAJCIE SIĘ - w hołdzie Św. Janowi Pawlowi II w Kościele NMP Matki Miłosierdzia na Stegnach, ul. Bonifacego, dyr. Zbigniew Szablewski

23 maja godz. 12.00 - występ na estradzie  ul. Deotymy 37  w ramach 17. Festynu ULICA INTEGRACYJNA, dyr. Żbigniew Szablewski

18 maja 2015 godz. 14.10 - udział w eliminacjach XXXV XXXV Przeglądu Amatorskich Zespołów Artystycznych w Ośrodku Kultury Dzielnicy Wola, ul. Obozowa 88 w Warszawie, dyr. Zbigniew Szablewski

24 kwietna do 7 maja 2015 r. - TOURNEE PIELGRZYMKOWO-KONCERTOWE do Sanktuariów Maryjnych Europy (Niemcy, Francja, Hiszpania, Portugalia, Szwajcaria, Austria)

07.05.2015 godz. 8.30 - oprawa Mszay Św. w Cudownej Kaplicy w Altotting (Bawaria, Niemcy), dyr. Zbigniew Szablewsk

06.05.2015 godz.14.30 - oprawa Mszy Św. w Kościele Św. Piotra i Pawła w Zurichu (Austria), dyr. Zbigniew Szablewski

4.05.2015 godz. 22.00 - koncert sakralny na schodach Sanktuarium w Lourdes, dyr Zbigniew Szablewski

4.05.2015 godz. 21.00 - oprawa muzyczna Procesji Maryjnej pod Sanktuarium w Lourdes (Francja) wspólnie z chórami m.in. z Korei, Indonezji, Holandii, Francji.

4.05.2015 godz. 17.00 - oprawa muzyczna Procesji Eucharystycznej w Dolnej Bazylice w Lourdes (Francja), wraz z chórem złożonym  ze spiewaków z róznych parafii (głównie z Holandii i Francji)

4.05.2015 godz. 7.00 - Oprawa Mszy Św. w kaplicy Sanktuarium w Lourdes (Francja), dyr. Zbigniew Szablewski

3.05.2015 godz. 16.45 - oprawa Mszy św. Sanktuarium Św. Ignacego Loyolli w Azpeitia (Kraj Basków, Hiszpania), dyr. Zbigniew Szablewski

2.05.2015 godz. 16.15 - oprawa Mszy Św. w jednej z kaplic  Sanktuarium  Santiago de Compostella (Galicia, Hiszpania), dyr. Zbigniew Szablewski

1.05.2015 godz. 14.30 - Koncert Sakralny w Kaplicy Św. Michała Archanioła w Sanktuarium  w Fatimie (Portugalia), dyr Zbigniew Szablewski

1.05.2015 godz. 7.00 - Oprawa Mszy Św. w Kaplicy Objawień w Fatimie (Portugalia), dyr. Zbigniew Szablewski

30.04.2015 godz. 7.30 - Oprawa Mszy Św. w  Bazylice Matki Bożej na Kolumnie w Saragossie (Aragonia, Hiszpania), dyr. Zbigniew Szablewski

29.04.2015 godz. 10.00 - Oprawa Mszy Św. w kaplicy za ołtarzem głównym Bazyliki w Montserrat (Katalonia, Hiszpania), dyr Zbigniew Szablewski

28.04.2015 godz. 19.00 - Koncert Sakralny w bocznej kaplicy Sagrada Familia w  Barcelonie (Katalonia, Hiszpania), dyr. Zbigniew Szablewski

28.04.2015 godz. 14.00 - Oprawa Mszy św. w bocznej kaplicy Sagrada Familia w  Barcelonie (Katalonia, Hiszpania), dyr. Zbigniew Szablewski

26.04.2015 godz. 19.30 - Oprawa Mszy Św. oraz koncert RADUJ SIĘ MATKO POLSKO w Kościele Wniebowzięcia NMP, 263 bis rue Saint Honore, dyr. Zbigniew Szablewski

25.04.2015 godz. 9.00 - Oprawa Mszy Św. w Katedrze św. Piotra i Najświętszej Marii Panny w Kolonii (Niemcy, Nadrenia Północna-Westfalia), dyr. Zbigniew Szablewski, mszę odprawia ks. Leon Firlej

 

22 marca 2015 godz. 13.00 - Koncert Pasyjny w Kościele Św. Anny w Warszawie, Krakowskie Przedmieście, dyr Zbigniew Szablewski

19 marca 2015, godz. 14.40  - Oprawa Mszy Św. Pogrzebowej, Kosciół Św. Karola Boromeusza, ul. Powązkowska,   dyr. Zbigniew Szablewski

15 marca 2015 godz. 10.00 - Oprawa Mszy Św. i Koncert Pasyjny w Kosciele Sw. Aleksandra w Warszawie, pl. Trzech Krzyży, dyr. Zbigniew Szablewski

13 marca 2015 godz. 12.00 - Oprawa Mszy Św. Pogrzebowej, Kosciół Św. Michała Archanioła, ul. Puławska 95,  dyr. Zbigniew Szablewski

8 marca 2015 godz. 13.00 - Oprawa Mszy Św. i Koncert Pasyjny w Kosciele NMP MAtki Miłosierdzia na Stegnach w Warszawie, ul. Bonifacego 9, dyr. Zbigniew Szablewski

1 marca 2015 godz. 19.00 -  Koncert Pasyjny i oprawa Mszy Św. o godz. 20.00 w Kosciele Sw. Michała Archanioła w Warszawie,ul. Puławska 95, dyr. Zbigniew Szablewski

22 lutego 2015 r. godz. 17.00 - Konceret Pasyjny w ramach XIII Koncertow Pasujnych w Bazylice Sw.Krzyża w Warszawie, krakowskiePrzedmieście 3 dyr. Zbigniew Szablewski

2 lutego 2015 r. godz. 18 - oprawa Mszy Św. oraz KONCERT KOLĘD w Kościele Wniebowzięcia NMP w Michałowicach, ul. Szkolna 11, dyr. Zbigniew Szablewski

23-29 stycznia 2015 r. - Zimowe Warsztaty Chóralne Lwówek Śl.

25 stycznia 2015 godz. 11.30 - oprawa Mszy ŚW. i KONCERT KOLED w Kościele Wniebowzięcia NMP w Lwówku Śl. ul. Kościelna, dyr Zbigniew Szablewski

25 stycznia 2015 godz. 18.00 - oprawa Mszy ŚW. i KONCERT KOLED w Kościele Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Jeleniej Górze, Pl. Św. Jana Apostoła., dyr Zbigniew Szablewski

19 stycznia 2015 r. godz. 11.00 - KONCERT KOLĘD w Zakładzie  Opiekuńczo Leczniczym, ul. Mehoffera 72/73 w Warszawie, dy. Zbigniew Szablewski

18 stycznia 2015 r. godz. 18.00 - oprawa Mszy św. oraz KONCERT KOLĘD, kościół Narodzenia NMP (Przesuwany), Al. Solidarnosci 80, dyr. Zbigniew Szablewski

6 stycznia 2015 r. godz. 10.00 - oprawa Mszy św. oraz KONCERT KOLĘD, kościół Sw. Aleksandra, Pl. 3 Krzyży, dyr. Zbigniew Szablewski

ROK 2014

16 grudnia 2014 r, godz. 9.30 - KONCERT KOLĘD dla słuczaczy Mazowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Mazowieckim Instytucie Kultury, ul. Elektoralna 12 w Warszawie, dyr Zbigniew Szablewski

14 grudnia 2014 godz. 13.00 - Oprawa Mszy Św. oraz Koncert Adwentowy w Kościele NMP Matki Miłosierdzia na Stegnach, Bonifacego 9, dyr Zbigniew Szablewski

7 grudnia 2014 godz. 20.00 - oprawa Mszy św. w intencji ś.p. Wiesława Jelenia w drugą rocznicę smierci, Kościół Św. Michała Archanioła w Warszawie, ul Puławska, dyr Żbigniew Szablewski

16 listopada 2014 godz. 18.00 - Oprawa Mszy Św. oraz koncert pt. ,,Ostatni Różaniec Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki (Bydgoszcz 19.X.1984) i Pieśni Jemu poświęcone z lat 1984-1985”i, Bazylika św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy, scenariusz i reż. Leon Łochowski,  dyr. Zbigniew Szablewski

11 listopada 2014 r. godz. 12.00 - Oprawa Mszy św. i koncert DROGA DO MIEPODLEGŁOŚCI z okazji Święta Niepodległości w Kościele Św. Michała Archanioła w Warszawie, ul. Puławska, dyr. Zbigniew Szablewski

19 pażdziernika godz. 18.00 - Oprawa Mszy Św. i koncert NIE LĘKAJCIE SIĘ - w hołdzie Świętemu Janowi Pawłowi II, Kościół Wniebowzięcia N.M.P. w Warszawie-Zerzniu, Trakt Lubelski 157, dyr. Zbigniew Szablewski

12 października godz. 16.00 - Oprawa Mszy Św. i koncert NIE LĘKAJCIE SIĘ - w hołdzie Świętemu Janowi Pawłowi II, Kościół Św. Aleksandra, pl. Trzech Krzyży w Warszawie, dyr. Zbigniew Szablewski

11 października 2014 r godz.17.00 - KONCERT patriotyczny dla upamiętnienia Ofiar Obozu KL Warschau, z okazji 70 rocznicy wyzwolenia obozu KL Warschau przez Batalion AK „Zośka” w Muzeum Niepodległości w Warszawie, dyr. Zbigniew Szablewski

 

7 października 2014 r. godz. 11.00 - oprawa Inauguracji Roku Akademickiego Mazowieckiego  Uniwersytetu Trzecieciego Wieku w Galerii Porczyńskich w Warszawie, dyr. Zbign

107/I/2007
01/10/1993
27/04/2007
23/03/2020 15:48:11
- - -
Warszawa
Zbigniew Szablewski, tel. 227227389
mieszany
40