dokument 2002002 Popularny

2324 pobrań

Uchwała nr 2/2002
z dnia 26 czerwca 2002r.
ustalenia zasad rejestracji członków, powoływania oddziałów Związku oraz planowania i finansowania działalności Związku