Folder Uchwały

Dokumenty

dokument Uchwała nr 2011002 Popularny

2903 pobrań

z dnia 4 czerwca 2011
w sprawie wykreślenia 16 chórów z rejestru członków Federacji

dokument Uchwała 2011001 Popularny

2869 pobrań

z dnia 4 czerwca 2011
w sprawie zmiany rozliczeń wpłat 1% podatku (chóry, Zarządy Oddziałów i Zarząd Główny)
i zmiana wysokości składki rocznej z 2 zł na 3 zł od osoby

dokument 2005004 Popularny

1147 pobrań

Uchwała nr 4/2005
z dnia 25 czerwca 2005
w sprawie ustaleń przed zwolaniem Krajowego Zjazdu Delegatów

dokument 2009006,1 Popularny

3898 pobrań

załącznik do Uchwały nr 6/2009
Lista Zespołów / Grup Członkowskich zawieszonych w prawach członków Federacji Caecilianum

dokument 2009006 Popularny

3756 pobrań

Uchwała nr 6/2009
z dnia 28 listopada 2009
w sprawie zmiany zasad przesyłania przez Zespoły sprawozdań, Kart Aktualizacyjnych i list członków Federacji, zawieszenia w prawach członka Federacji Caecilianum

dokument 2009005 Popularny

3819 pobrań

Uchwała nr 5/2009
z dnia 28 listopada 2009
w sprawie wewnętrznego podziiału kwoty 1% podatku wpłaconego na konto Federacji bez określonego przez podatników celu

dokument 2009004 Popularny

1818 pobrań

Uchwała nr 4/2009
z dnia 28 listopada 2009
w sprawie zasad placenia podatku od nagród w imieniu zespołów - laureatów konkursów artystycznych organizowanych przez Federację

dokument 2008001 Popularny

1875 pobrań

Uchwała nr 1/2008
z dnia 14 czerwca 2008r
w sprawie zmiany zasad rozliczeń wewnętrznych na jednostki organizacyjne Związku (1%podatku, subkonto, dotacje itd)

dokument 2006002 Popularny

1837 pobrań

Uchwała nr 2/2006
z dnia 25 lutego 2006
w sprawie przyjęcia i wykreslenia członków Związku

dokument 2006001 Popularny

1821 pobrań

Uchwała nr 1/2006
z dnia 1 lutego 2006
w sprawie powołania Fundacji Muzyki Sakralnej Caecilianum

dokument 2005009 Popularny

1738 pobrań

Uchwała nr 9/2005
z dnia 15 grudnia 2005
zmiany terminów przesylania srawozdań rocznych i placenia skladek przez członków Związku

dokument 2005008 Popularny

1656 pobrań

Uchwała nr 8/2005
z dnia 15 grudnia 2005r.
upoważnienie do wykonywania przelewów internetowych

dokument 2009003 Popularny

1615 pobrań

Uchwała nr 3/2009
z dnia 28 listopda 2009
nadanie tytułu honorowego człoka Federacji Caecilianum prof. Józefowi Świdrowi

dokument 2002001 Popularny

2324 pobrań

uchwała nr 1/2002
z dnia 26 czerwca 2002r.
uporządkowania spraw członkowskich i spraw formalnych koniecznych do rozpoczęcia działalności Związku po uzyskaniu rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

dokument 2002002 Popularny

2344 pobrań

Uchwała nr 2/2002
z dnia 26 czerwca 2002r.
ustalenia zasad rejestracji członków, powoływania oddziałów Związku oraz planowania i finansowania działalności Związku

dokument 2002003 Popularny

2427 pobrań

Uchwała nr 3/2002
26 czerwca 2002 r.
ustalenia wysokości składek członkowskich

dokument 2002004 Popularny

2316 pobrań

Uchwała nr 4/2002
26 czerwca 2002 r.
zgłoszenia Związku do Rady Zrzeszeń Katolickich Archidiecezji Warszawskiej

dokument 2002005 Popularny

2239 pobrań

Uchwała nr 5/2002
14 września 2002r.
przyjęcia nowych członków Związku

dokument 2002006 Popularny

2351 pobrań

Uchwała nr 6/2002
14 września 2002r.
przyjęcia nowych członków Związku

dokument 2002007 Popularny

2314 pobrań

Uchwała nr 7/2002
28 września 2002r.
przyjęcia nowych członków Związku