pdf 2012 - chóry Oddziału II Poznańskiego Popularny

6693 pobrań

Zaległości członkowskie powstają gdy brak jest:

  1. aktualizacji danych chóru w tym listy za dany rok
  2. opłaty składek członkowskich