W sobotę 3 grudnia 2016 r o godz. 10.30 w Warszawie na ul. Dewajtis 3 odbędzie się kolejne spotkanie Dyrygentów i Prezesów Zespołów Oddziału Warszawskiego Federacji Caecilianum.

FEDERACJĘ CAECILIANUM WSPIERAJĄ