Zwyczajny Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Członków FC odbędzie się w Warszawie (ul. Dewajtis 3, Dom Rekolekcyjny, wejście A) w sobotę 5 listopada o godz. 13.00 (w pierwszym terminie) lub o godz.13.30 (w drugim terminie).

Szanowni Państwo,

Na podstawie par. 27 ust. 4 p. 3 Statutu Federacji i zgodnie z Uchwałą Nr 5/ ZG/ FC / 2016 z dn. 16 lipca 2016 Zarząd Główny Federacji Caecilianum zwołuje Zwyczajny Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Członków Federacji Caecilianum, który odbędzie się w Warszawie (ul. Dewajtis 3, Dom Rekolekcyjny, wejście A) w sobotę 5 listopada 2016 r. o godz. 13.00 (w pierwszym terminie) lub o godz.13.30 (w drugim terminie).

Zgodnie z Uchwałą Nr 9 / ZG FC/2016 z dnia 3 września 2016 r. Zarządy Oddziałów zobowiązane są do zwołania Zwyczajnego Sprawozdawczego Walnego Zebrania Oddziału w terminie do 30 października 2016 i wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.
Zgodnie z §34 p. 7 Statutu FC, na Walny Zjazd Delegatów Oddziału Zespoły wybierają po 1 delegacie na każdą rozpoczętą liczbę 20 członków zwyczajnych Zespołu. Kadencja delegata trwa rok.

Zarządy Oddziałów zobowiązane są do przesłania list delegatów uprawnionych do udziału w Krajowym Sprawozdawczym Zjeździe Delegatów w terminie do 30 października 2016 r. na adres Zarządu Głównego Federacji (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).

Zgodnie z § 26 ust. 7 Statutu FC Oddziały Federacji wybierają po 1 delegacie na każdą rozpoczętą liczbę 50 członków zwyczajnych. Liczba delegatów na Krajowy Zjazd Sprawozdawczy może być ograniczona do 5 delegatów z każdego Oddziału.

Zgodnie z § 26 ust. 8 Statutu FC W Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział:
1) z głosem decydującym: delegaci Oddziałów wybrani na Walnych Zjazdach Delegatów oraz członkowie Zarządu Głównego,
2) z głosem doradczym: członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej, prezesi Zarządów Oddziałów, członkowie Komisji Artystycznej i przewodniczący Komisji Artystycznych Oddziałów - o ile nie zostali wybrani delegatami oraz członkowie honorowi.

Do udziału w Krajowym Sprawozdawczym Zjeździe Delegatów serdecznie zapraszamy wszystkich członków Zarządów Oddziałów.

Agata Kajak

Prezes Zarządu Głównego Federacji Caecilianum

FEDERACJĘ CAECILIANUM WSPIERAJĄ