polonia30W tym roku minęło 30 lat. Trzydzieści lat nieprzerwanej działalności. Zaczynaliśmy w 1993 roku jako Warszawski Zespół Artystyczny Polonia pod kierownictwem założyciela  Jerzego Myrchy-Karpińskiego. Z kilkunastoosobowego zespołu z biegiem lat wyrósł całkiem potężny chór liczący niekiedy ponad 60 osób, noszący od wielu lat nazwę Warszawski Chór Polonia im. Ignacego Jana Paderewskiego. Zmieniali się dyrygenci (1994-1998 zespół pracował pod batutą Marka Witkowskiego, od 1999 – Wojciecha Szalińskiego, od 2002 – Wiesława Jelenia, w 2012 r. – Zuzanny Falkowskiej, od 2013 .r – Zbigniewa Szablewskiego)  i chórzyści, ale misja chóru pozostała niezmienna – pielęgnowanie tradycji patriotycznych. Dlatego w naszym repertuarze dominują polskie pieśni patriotyczno-historyczne, muzyka sakralna polskich i obcych kompozytorów, kolędy a także utwory lżejsze, rozrywkowe.


Łącząca nas pasja do śpiewanie jest na tyle silna, że nie straszne nam trudy wyjazdów, koncertowania po kilka razy w miesiącu, czy nawet dwukrotnie w ciągu jednego dnia. Od kilkunastu lat jesteśmy już grupą typowo senioralną. Od 10 lat dyryguje nami nasz rówieśnik, wielce profesjonalny i zasłużony Maestro Zbigniew Szablewski. Pod jego kierownictwem nie tylko poszerzamy repertuar o coraz ambitniejsze utwory, ale podnosimy poziom wykonawstwa, dzięki czemu wśród zespołów senioralnych wiedziemy zdecydowany prym.
Na szlifowanie naszych umiejętności poświęcamy czas podczas warsztatów chóralnych, które odbywamy co najmniej dwukrotnie w ciągu roku. Podczas kilku pracowitych dni nie tylko uczymy się nowego repertuaru, ale szkolimy nasze głosy pod kierunkiem uznanych i zaprzyjaźnionych z nami od wielu lat wokalistów – śpiewaków scen operowych i koncertowych:  Agnieszki Piass (sopran), Maddaleny Idzik (mezzosopran), Marty Mokrzyckiej-Myrlak (mezzosopran), Magdy Lewandowskiej (mezosopran), Anny Karasińskiej (sopran), Tomasza Garbarczyka (tenor),  Mateusza Myrlaka (tenor), Bartłomieja Tomaki (bas) i Bogdana Śliwy (bas).  Każde warsztaty wiązały się również ze współpracą z gościnnymi chórmistrzami. Ćwiczyliśmy m.in. pod dyrekcją:  Izabeli Adamskiej-Chuta, Joanny Kuczewskiej, Iwony Wiśniewskiej-Salamon, Marty Makowskiej-Zamojskiej,  Zbigniewa Siekierzyńskiego, Witolda Błaszczyka, Tadeusza Czechaka, Wojciecha Głucha i Marcina Głucha.
Wielokrotnie koncertowaliśmy za granicą, odwiedziliśmy 12 krajów Europy (niektóre kilkakrotnie) oraz Chicago w USA.   Braliśmy udział w wielu festiwalach i konkursach chóralnych. Nasze najważniejsze nagrody to: w  2016 r. - I miejsce w XV Wrześniowych Spotkaniach z Pieśnią Chóralną im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Sochaczewie oraz I miejsce w kategorii chórów mieszanych (Brązowy Dyplom) w I Ogólnopolskim Festiwalu Chóralnym CANTATviWAT w Warszawie. W 2017 r. -  Grand Prix Międzynarodowych Muzycznych Zmagań Seniorów w Szczecinie. W 2018 r. Brązowe Dyplomy w VIII Ogólnopolskim Konkursie Ars Liturgica w Gnieźnie i w II Ogólnopolskim Festiwalu Chóralnym CANTATviWAT w Warszawie. W r. 2021 i 2022 wywalczyliśmy I miejsce w Konkursie Pieśni Patriotycznej „Gdzie są kwiaty z tamtych lat” w Warszawie. W 2003 r.  nasz zespół uzyskał Honorowy Patronat Marszałka Województwa Mazowieckiego.
W 2013 r. z okazji Jubileuszu 20-lecia działalności chór został przez Marszałka uhonorowany medalem Pro Masovia. Z tej okazji otrzymał także Złoty Laur „Polonia Mater Nostra Est” przyznawany przez Społeczną Fundację Narodu Polskiego. Chór jest zrzeszony w Federacji Caecilianum  od 2007 roku.

30-lecie działalności zwieńczymy udziałem we Mszy św. radiowej 19 listopada 2023 o godz. 9.00 w Bazylice św. Krzyża w Warszawie (transmitowanej w programie I Polskiego Radia) oraz Koncertem Jubileuszowym, nad którym patronat objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Koncert odbędzie się w sobotę 2 grudnia 2023 r. o godz. 15.00 w kościele Św. Jakuba w Warszawie, ul. Grójecka 38. Serdecznie zapraszamy.

Barbara Żbikowska – Prezes Zarządu Warszawskiego Chóru Polonia

FEDERACJĘ CAECILIANUM WSPIERAJĄ