brahms plakat drukz 1

  W Warszawie, na początku listopada, odbędą się kolejne koncerty z cyklu „Wokół Kultury Skandynawii”. Zapoczątkowane zostały  w 2013 r. przez Federację Caecilianum we współpracy ze szwedzką firmą TM Resor. W ramach projektu wystąpiło dotychczas osiem chórów skandynawskich oraz dwa polskie.

W obecnej edycji 7 listopada 2015 r.,
o godz. 19.00,
w kościele Narodzenia NMP przy Al. Solidarności 80 w wykonaniu chóru KFUM SONORUS ze Szwecji oraz warszawskiego Chóru Akademickiego SGGW odbędzie się koncert muzyki skandynawskiej i polskiej.

Zaś w dniu 8 listopada 2015 r., o godz. 20.00, w kościele Wszystkich Świętych, przy Placu Grzybowskim 3/5 pod dyrekcją Zbigniewa Szablewskiego wykonane zostanie dzieło Johannesa Brahmsa
EIN DEUTSCHES REQUIEM op. 45.


Wstęp wolny.

Zapraszamy.

Johannes Brahms

EIN DEUTSCHES REQUIEM op. 45

8 listopada 2015 r., niedziela,  godz. 20.00, kościół Wszystkich Świętych, Plac Grzybowski 3/5.

Ein Deutsches Requiem Johannesa Brahmsa to utwór powstały pod wpływem śmierci matki kompozytora w 1865 roku. Praca nad Requiem trwała do roku 1868, a ostateczna wersja dzieła składa się z siedmiu części. Wbrew tytułowi, nie jest to jednak msza żałobna, ale raczej liryczna refleksja nad śmiercią, niosąca pocieszenie żyjącym. Brahms wybrał teksty z Biblii Lutra, zarówno ze Starego jak i Nowego Testamentu, skorzystał także z Apokryfów.

Dzieło składa się z siedmiu części ułożonych symetrycznie wokół centralnego, czwartego, ogniwa. Partie solowe pojawiają się w ogniwach trzecim (baryton) i piątym (sopran), części druga i szósta są potraktowane najbardziej symfonicznie, zaś pierwsza i siódma część zawierają ten sam materiał muzyczny i operują tekstami o podobnym wyrazie. Charakterystyczną ciemną barwę dźwięku pierwszej części Requiem Brahms osiągnął poprzez rezygnację z partii skrzypiec: smyczki tworzą jedynie kontrabasy, wiolonczele i altówki.

źródło: PR II

Wykonawcy:

ŁUCJA SZABLEWSKA - sopran             

Śpiewaczka i kompozytorka. Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fr. Chopina w Warszawie na Wydziale Wokalnym i na Wydziale Kompozycji. Studiowała podyplomowo na Wydziale Wokalnym w Royal Academy of Music w Londynie.

Jest laureatką I nagrody na XV Concorso Internazionale di Musica „Euterpe” we Włoszech wraz z pianistą Michałem Pietrzakiem (maj 2013). 

Debiutowała w Teatrze Wielkim w Warszawie główną rolą She w operze Aleksandra Nowaka „Sudden Rain” w reżyserii Mai Kleczewskiej pod dyrekcją Marka Mosia, następnie wykonywała partię II Sopranu w operze Pascala Dusapina „Medeamaterial” w reżyserii Barbary Wysockiej pod dyrekcją Francka Ollu. W jej repertuarze operowym znajduje się m. in. również partia Paminy z „Czarodziejskiego fletu” W. A. Mozarta, którą wykonywała w reżyserii Jitki Stokalskiej
pod dyrekcją Łukasza Borowicza, a także partia Serpiny z „La serva padrona” G. B. Pergolesiego, którą prezentowała w reżyserii Natalii Babińskiej pod dyrekcją Wojciecha Semerau-Siemianowskiego z Sinfonią Artis.

Ma również w swoim repertuarze wiele partii oratoryjnych, które wykonywała na licznych koncertach w kraju i za granicą np. “Lobgesang” Mendelssohna-Bartholdy pod batutą Enrico Delamboye z Reńską Filharmonią, Niemcy (2014), “Msza Koronacyjna” Mozarta i “Stworzenie świata” Haydna pod dyrekcją Zbigniewa Szablewskiego (2013/2014), “Missa pastorita” Józefa Zajdlera pod batutą Dariusza Zimnickiego (2013), “Stabat Mater” Haydna pod dyrekcją Krzysztofa Kusiela-Moroza z Concerto Avenna (2007).

Jako solistka nagrała w 2013 roku dla wytwórni DUX „Chantefleurs et Chantefables” i “Lacrimosę” Witolda Lutosławskiego pod batutą Daniela Raiskina z Filharmonią Łódzką, a także w 2006 roku „Krzewy płonące” Zbigniewa Bujarskiego z pianistą Davidem Hojerem dla wytwórni GEMA, Niemcy, nagranie live. Wraz z sekstetem wokalnym muzyki współczesnej proMODERN nagrała w 2014 roku debiutancką płytę „Where are you. Pieces from Warsaw” dla wytwórni Sarton, oraz Responsoria Tenebrae Pawła Łukaszewskiego dla wytwórni DUX, płyty zdobyły trzy nagrody polskiego przemysłu fonograficznego – Fryderyk.

Brała udział m. in. w takich festiwalach jak: Koblenzer Mendelssohn-Tage (Niemcy), Oxford Lieder Festival (Anglia), Radnicke hudebni (Czechy), Warszawska Jesień, Łańcuch, Laboratorium Muzyki Współczesnej, Musica Sacra, Gaude Mater, Dni Muzyki Karola Szymanowskiego.

ŁUKASZ HAJDUCZENIA – baryton

Urodził się w 1985 roku w Toruniu. Zaczął kształcić się muzycznie w wieku 6 lat, grając na skrzypcach. Naukę śpiewu rozpoczął w 2002 roku w Szkole Muzycznej II st. w Toruniu. Uczył się tam pod kierunkiem mgr Wiesława Raczkowskiego. W 2010 roku ukończył studia na wydziale wokalnym Warszawskiego UMiFC w klasie prof. Jerzego Knetiga, później zaś kontynuował naukę w  Guildhall School of Music and Drama w Londynie którą zakończył w 2012 roku (klasa prof. Laury Sarti) i na wydziale operowym londyńskiego Associated Studios (2013).

Jest laureatem następujących konkursów wokalnych:

- VIII Międzyuczelniany Konkurs Wykonawstwa Polskiej Pieśni Artystycznej im. Edmunda Kossowskiego(dwie nagrody specjalne)

- X Międzyuczelniany Konkurs „W kręgu słowiańskiej muzyki wokalnej” w Katowicach
(I nagroda oraz nagroda specjalna)

- IX Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Haliny Słoniowskiej w Dusznikach – Zdroju (III nagroda w kategorii oratoryjno – pieśniarskiej, wyróżnienie w kategorii operowej, nagroda specjalna)

- I Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Jana, Edwarda, Józefiny Reszków w Częstochowie
(Wyróżnienie)

-  XV Międzynarodowy Konkurs Sztuki Wokalnej im Ady Sari w  Nowym Sączu (III nagroda, nagrody specjalne)

-  II Międzynarodowy Konkurs duetów „Pianovoce” w  Moskwie (II nagroda, nagrody specjalne)

W 2012 roku wziął udział w prestiżowej Georg Solti Accademia di Bel Canto we Włoszech, gdzie miał możliwość pracować m. in. z takimi artystami jak: Angela Gheorghiu, Richard Bonynge czy Dennis O'Neil. Ponadto uczestniczył w kursach prowadzonych m. in. przez Teresę Żylis – Garę, Wiesława Ochmana, Andre Orlowitza, Laurę Sarti oraz Jerzego Artysza. Wielokrotnie występował wspólnie z jedną z najlepszych polskich śpiewaczek Urszulą Kryger.

Koncertował na wielu scenach zagranicznych oraz polskich takich jak Filharmonie: Narodowa, Bałtycka, Krakowska, Opery: Bytomska, Wrocławska czy Teatr Wielki w Warszawie. Kreował postaci Hrabiego Almavivy w „Le nozze di Figaro” W. A. Mozarta, Marcella w „La Boheme” G. Pucciniego (reż Christopher Cowell), Jontka w „Halce wileńskiej” Stanisława Moniuszki (reż. Natalia Babińska), oraz Eneasza w „Dydonie i Eneaszu” Henry'ego Purcella (reż. Natalia Kozłowska). W znacznym stopniu jego działalność artystyczna obejmuje również muzykę kameralną oraz współczesną.

ZBIGNIEW SZABLEWSKI

Dyrygent, chórmistrz i pedagog. Absolwent klasy dyrygentury symfoniczno-operowej prof. Stanisława Wisłockiego w PWSM w Warszawie (obecnie Uniwersytet Muzyczny F. Chopina). Studiował też dyrygenturę orkiestr dętych. W latach 1978-86 dyrygent Państwowej Filharmonii w Białymstoku, gdzie kierował również zespołami chóralnymi (w późniejszym okresie był także kierownikiem artystycznym i pierwszym dyrygentem gościnnym Filharmonii Białostockiej).

Od 1977 do 2011 r. był pedagogiem macierzystej uczelni, jako nauczyciel dyrygentury chóralnej. Dyrygował również orkiestrą akademicką Wydziału Zamiejscowego w Białymstoku.  W latach 1983-2011 doprowadził do artystycznego dyplomu dyrygenckiego kilkudziesięciu studentów klas dyrygentury chóralnej, muzyki szkolnej oraz muzyki kościelnej. W latach 1986-91 był dyrygentem Warszawskiej Opery Kameralnej.

Zbigniew Szablewski w 1973 r. był jednym z członków założycieli warszawskiego chóru kameralnego „Ars Antiqua”, a od 1993 r. jest jego kierownikiem artystycznym. W latach 1994-2011 Zespół Wokalny „Ars Antiqua” zdobył 20 nagród i wyróżnień na 12 krajowych
i międzynarodowych konkursach chóralnych. W tym tak prestiżowych, jak: nagroda Unii Europejskiej i wydawnictwa muzycznego Bärenreiter (Gorizia), Nagroda Polskiego Radia (Legnica), Grand Prix i nagroda Ministra Kultury i Sztuki (Międzyzdroje), nagroda za wybitną interpretację (Dautphetal). Dwukrotnie nagrodzono zespół na konkursie im. Guido d’ Arezzo we Włoszech (w roku 1997 i 1998).

Zbigniew Szablewski jest autorem wielu opracowań muzyki chóralnej oraz publikacji nutowych (współpraca z PWM). Dokonał również wielu prawykonań polskiej muzyki współczesnej – wokalnej i instrumentalnej (K. Baculewski, P. Moss,  Z. Rudziński, M. Sawa, E. Sielicki, E. Sikora, R. Stradomski, J. Talarczyk, R. Twardowski). Prowadzi kursy i warsztaty dyrygenckie oraz chóralne. Jest jurorem wielu konkursów muzycznych. W latach 1999-2006 pełnił funkcję dyrektora artystycznego Oddziału Mazowieckiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Obecnie jest członkiem Zarządu Oddziału Warszawskiego Federacji Caecilianum, gdzie równolegle pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Artystycznej.

W 1983 r. wyróżniony przez Ministra Kultury odznaką honorową „Zasłużony Działacz Kultury”.

Chór Kameralny KFUM Sonorus/Szwecja

Powstał w roku 2010 w Sztokholmie, obecnie liczy około 40 osób. W skład zespołu wchodzą chórzyści śpiewający wcześniej w najlepszych chórach Szwecji, m.in. Chórze Kameralnym KFUM (KFUMs Kammarkör), Chórze Filharmonii Królewskiej (Kungliga Filharmoniska kören), Chórze Katedralnym w Sztokholmie (Storkyrkans kör), barokowym chórze parafii Adolfa Fredryka
w Sztokholmie (Adolf Fredriks Bachkör) oraz Chórze Akademickim w Uppsali.

Repertuar zespołu obejmuje utwory zarówno muzyki świeckiej jak i sakralnej począwszy
od średniowiecza po czasy współczesne. Przykładem może być Requiem Gabriela Fauré, ”Sacred Concert” Duka Elingtona czy też seria tematycznych koncertów a capella – wiosną bieżącego roku (2015) na koncert taki składają się komponowane w różnych epokach pieśni do tekstów Shakespeare’a.

Dyrygentem chóru i jego kierownikiem od czasu jego założenia w roku 2010 jest Eva Ekdahl. Eva Ekdahl (ur. 1946) rozpoczęła w wieku lat 15 naukę gry na harfie w Królewskiej Szkole Muzycznej w Sztokholmie, dwa lata później podjęła tam muzyczne studia pedagogiczne, podczas których jej nauczycielem w klasie dyrygentury chóralnej był profesor Eric Ericson
a nauczycielką w klasie fortepianu była profesor Greta Eriksson.

Eva Ekdahl pracuje jako pedagog muzyczny od ponad 40 lat - przez prawie cały ten czas była nauczycielem w podstawowej szkole muzycznej parafii Adolfa Fredrika w Sztokholmie, 
w tzw. Klasach Muzycznych  (Adolf Fredriks Musikklasser). Obecnie uczy w szkole muzycznej Mała Akademia (Musikskolan Lilla Akademien) w Sztokholmie. Jest czynnym współpracownikiem grupy warsztatowej Dzieci i Śpiew (Barn och sång) wchodzącej w skład  UNGiKÖR,  niezależnego stowarzyszenia chórów dziecięcych i młodzieżowych w Szwecji. Stowarzyszenie skupia entuzjastów organizujących konferencje i kursy, ostatnio wydało podręcznik uczenia śpiewania dzieci. W roku Eva Ekdahl 1998 została mianowana dyrygentem roku (wybieranego spośród dyrygentów chórów dziecięcych i młodzieżowych). Eva Ekdahl sama posiada duże doświadczenie jako chórzystka – śpiewała w chórach takich jak Chór Kameralny KFUM oraz Chór Filharmonii Królewskiej.

Chór UUSIMAA/Finlandia
Dyrygent Eric-Olof Söderström.

Pod wspólną nazwą UUSIMAA wystąpią chórzyści z dwóch chórów. Pierwszy to Savonlinna Opera Festival Choir – założony w roku 1979 chór profesjonalny. Jak nazwa wskazuje – chór specjalizuje się w wykonawstwie dziel operowych. W swoim dorobku posiada kilka albumów płytowych. Savonlinna Opera Festival Choir wziął nazwę stąd, że corocznie występuje
na festiwalu operowym Savonlinna Opera Festival, którego historia sięga roku 1912, a który obecnie gości każdego roku około 60 000 publiczności.   

Drugi chór, to Helsingfors Filharmoniska Kör, czyli Helsiński Chór Filharmoniczny złożony
ze studentów muzyki oraz zawodowych śpiewaków. Chór ściśle współpracuje z orkiestrami
i  wieloma instytucjami muzycznymi. W roku 2011 zespół towarzyszył światowej sławy walijskiemu barytonowi Rynowi. Zespól wykonywał m.in. Les Noces Strawińskiego, występował także z Barbarą Hendricks podczas jej tournee po Finlandii. Męska cześć chóru wzięła udział wiosną tego roku w wykonaniu symfonii chóralnej Sibeliusa “Kullervo”, a cały chór wystąpił
w maju 2015 na wystawie Expo Rose w Grasse, na Lazurowym Wybrzeżu.

Chór MOSS Korforening/Norwegia

Chór istnieje od 91 lat. Posiada w swoim repertuarze utwory muzyki klasycznej, w  tym sakralnej. Co 2 lata wykonuje dzieło oratoryjne (Mesjasz Händela, Elias Mendelssohna, Requiem Ruttera, Stabat Mater Rossiniego, Requiem Mozarta, itd.) Chór koncertuje w Norwegii oraz poza granicami kraju.

Chór Akademicki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
Polska

Już od 50 lat miłośnicy muzyki spotykają się na próbach Chóru Akademickiego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, by cieszyć się wzajemnym towarzystwem i wykonywać utwory znakomitych kompozytorów. Bogaty repertuar obejmuje pieśni z różnych epok –
od średniowiecza do czasów współczesnych – i wielu kręgów kulturowych, z bogactwem ich tradycji i języków.

Życie Chóru toczy się pośród spotkań i wyjazdów na koncerty w najróżniejsze zakątki Polski i Europy. Jak dotąd Chór zawitał m.in. do Austrii, Anglii, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Litwy, Niemiec, Ukrainy, Węgier i Włoch. Chór jest inicjatorem i organizatorem spotkań chórów Cantate Domino, które odbywają się co dwa lata od 1984 roku w Kościele Nawiedzenia NMP, najstarszym kościele w Warszawie.

Uczestnictwo w konkursach muzycznych przyniosło Chórowi następujące wyróżnienia: Legnica 1981 – nagroda dla najlepszego dyrygenta, Hajnówka 1988 – IV nagroda, Karditsa 1995
– II nagroda, Karditsa 1995 – II nagroda i dwie III nagrody, Warszawa 2002 – I nagroda
i nagroda dla najlepszego dyrygenta, IX Festiwal Muzyki Chóralnej Mater Misericordiae Ząbki 2014 – III m. w kategorii chórów dorosłych.

Chór dokonał nagrań płytowych, radiowych i telewizyjnych.

Od 1979 roku Chórem dyryguje Michał Dąbrowski. Od początku istnienia z Chórem współpracuje korepetytorka Ewa Goc, a zajęcia emisji głosu prowadzi sopranistka Jolanta Kaufman.

Działalność

Chór Akademicki jest jednym z zespołów dążących do ożywienia życia kulturalnego w Uczelni i upowszechniania kultury muzycznej poza środowiskiem SGGW. Jednym z podstawowych zadań jakie nakreśla przed naszym zespołem Uczelnia, jest udział w uroczystościach akademickich : inauguracjach roku , promocjach doktorów i doktorów habilitowanych, uroczystościach nadania tytułów doktora h.c, sesjach naukowych i różnego rodzaju spotkaniach okazjonalnych. 

Chór chętnie koncertuje, prezentując muzykę chóralną a’capella w programach obejmujących różne epoki i szkoły twórcze. Szczególną satysfakcję przynoszą Chórowi wykonania wielkich dzieł oratoryjnych. W ostatnich latach zaprezentowaliśmy publiczności m.in: Pasję wg. św Jana, Magnificat i Wielka Mszę h-moll Johanna Sebastiana Bacha, Requiem Wolfganga Amadeusa Mozarta, Requiem Gabriela Fauré, Ein deutsches Requiem Johannesa Brahmsa.

Chętnie odbywamy bliższe i dalsze wyprawy, podczas których poznajemy różne ciekawe miejsca, interesujących ludzi i siebie nawzajem.

Michał Dąbrowski ukończył studia na Wydziale Wychowania Muzycznego i na Wydziale Instrumentalnym (klasa organów prof. Józefa Serafina) w PWSM w Warszawie. Uczestniczył
w międzynarodowych konkursach organowych w Chartres i Pradze.

Od 1979 roku kieruje Chórem Akademickim SGGW, a od 1983 r. pełni równolegle obowiązki organisty Bazyliki św. Krzyża w Warszawie, skąd w każdą niedzielę Polskie Radio transmituje Mszę świętą.

W latach 1982 - 2005 był związany współpracą artystyczną z najwybitniejszą polską sopranistką drugiej połowy XX wieku Stefanią Woytowicz, wraz z którą współ wykonał kilkaset koncertów.

Michał Dąbrowski jest inicjatorem spotkań chóralnych, które odbywają się w Warszawie pod nazwą “Cantate Domino” co dwa lata od 1984 r. Sprawuje również kierownictwo artystyczne cyklu koncertów “Musica Sacra”, odbywających się w Kościele św. Krzyża.

Od października 2000 r. wykłada w Akademii Muzycznej w Warszawie i Białymstoku improwizację organową i akompaniament liturgiczny.

Koncertuje w kraju i za granicą (Czechy, Grecja, Francja, Niemcy, Słowacja, Włochy, Rosja, Dania). Jako dyrygent i organista dokonał nagrań płytowych, radiowych, telewizyjnych
i filmowych.

Współpracownicy

Ewa Goc - absolwentka Wydziału Wychowania Muzycznego Warszawskiej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina. Od 1965 roku pracuje jako pianistka – korepetytorka Chóru Teatru Wielkiego-Opery Narodowej w Warszawie.Jest długoletnim pracownikiem wydziału Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina, gdzie jako akompaniatorka towarzyszy studentom zgłębiającym tajniki trudnej sztuki dyrygowania. W początkach istnienia Chóru SGGW rozpoczęła stałą z nim współpracę, asystując kolejnym dyrygentom w czasie prób, prowadząc zajęcia z poszczególnymi grupami głosowymi oraz uczestnicząc w koncertach
w kraju i za granicą.

Jolanta Kaufman, ukończyła studia na wydziale wokalnym Poznańskiej Akademii Muzycznej
w klasie prof. Ireny Winiarskiej w 1984 r., uzyskując dyplom z wyróżnieniem. Jeszcze jako studentka, w 1984 r. została laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Moniuszkowskiego. Specjalizuje się w wykonawstwie dzieł oratoryjnych i kantatowych. Ma również w swoim repertuarze pieśni kompozytorów polskich i obcych – od angielskiego, francuskiego i włoskiego baroku aż po kompozycje współczesne. Koncertowała w wielu krajach Europy, w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii. Dokonała nagrań radiowych i płytowych. Ważniejsze z nich to polskie kolędy, Msza Uroczysta Kazimierza Wiłkomirskiego, pieśni Józefa Elsnera i Stanisława Moniuszki oraz najpiękniejsze utwory polskiego baroku (“Jesus spes mea”). Solistka współpracuje z Zamkiem Królewskim w Warszawie, chórami warszawskimi: Chórem Archikatedralnym, Chórem Akademickim SGGW, oraz Chórem “Leśne ptaki” w Laskach.

FEDERACJĘ CAECILIANUM WSPIERAJĄ