SAM 3944Na ręce Prezesa Zarządu Oddziału Warszawskiego Federacji Caecilianum Pawła Gindy wpłynął list gratulacyjny od Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego Kazimierza Kardynała Nycza, List ten został odczytany przez Prezesa podczas XXXII Przeglądu Chórów Kościelnych odbywającego się w dniu 23 listopada 2019 w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście w Warszawie.Poniżej przedstawiamy treść listu:

 Warszawa, 22 listopada 2019 roku
Nr 405/Kard/2019

Szanowny Panie Prezesie,

Z wielką radością przyjąłem wiadomość, że w bieżącym roku Federacja Caecilianum służąca chórom kościelnym, obchodzi jubileusz 25-lecia. Cieszę się, że w ramach tego jubileuszu w bazylice archikatedralnej odbędzie się XXXII Przegląd Chórów Kościelnych z udziałem wielu chórów pełniących służbę liturgiczną w parafiach obu diecezji warszawskich. Na ręce Szanownego Prezesa składam wyrazy mojej wdzięczności wszystkim dyrygentom, chórzystom i organistom, którzy na co dzień posługują w Kościele. Niech Wasza praca służy pomnażaniu chwały Bożej z pożytkiem dla wielu ludzi, z którymi modlicie się w swoich wspólnotach parafialnych. Niech spotyka się z należytym zrozumieniem i potrzebnym wsparciem.

Papież Pius XII w swojej encyklice o muzyce kościelnej Musicae sacra disciplina napisał: „Wszyscy bowiem, którzy według swych uzdolnień komponują utwory muzyczne, dyrygują nimi bądź też śpiewają je lub grają na instrumentach muzycznych – ci wszyscy poza wszelką wątpliwością pełnią, choć w rozmaity sposób, prawdziwe i istotne apostolstwo, za które też w miarę swojej gorliwości w jego pełnieniu, otrzymają od Chrystusa Pana chwałę i nagrodę należną apostołom. Niech więc cenią sobie ten swój urząd, mocą którego są nie tylko artystami i mistrzami sztuki, lecz nadto sługami Chrystusa i Jego pomocnikami w apostolstwie. Godność tego urzędu niech potwierdzają także wzorowym życiem”. Niech to papieskie życzenie realizuje się w posłudze w Kościele i w życiu uczestników Przeglądu Chórów Kościelnych.

We wspomnienie św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej, wszystkim organistom, dyrygentom i chórzystom z serca błogosławię.

Kazimierz Kardynał Nycz
Arcybiskup Metropolita Warszawski

 

SAM 3944

FEDERACJĘ CAECILIANUM WSPIERAJĄ