p164 1 07Z okazji obchodów wspomnienia św. Cecylii prezes Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych dr Lucjan Dyka wystosował list do muzyków Kościelnych, którego treść przedstawiamy poniżej:

AD MAIOREM DEI GLORIAM

Szanowni Muzycy Kościelni – Kapłani, Siostry Zakonne, Panie i Panowie Organiści, Dyrygenci, Śpiewacy, wszyscy zaangażowani w troskę o piękno muzyki kościelnej

Z okazji dorocznego święta przyjmijcie serdeczne pozdrowienie, wyrazy szacunku oraz zapewnienie o stałej pamięci modlitewnej.
Obchody wspomnienia św. Cecylii zawsze stanowią okazję do pogłębienia refleksji nad naszą odpowiedzialnością za wielkie skarby, jakie Pan powierzył nam w swoim Kościele:


- za uświęcanie wiernych poprzez liturgię, która „unosi się z ziemi ku wyżynom nieba i prowadzi dusze przed Oblicze Boga Najwyższego”,

- za ewangelizację Ludu Nowego Przymierza przez Słowo śpiewane,

- za sztukę, która jest częścią historii miłości człowieka do Boga wyrażanej dźwiękiem,

- za piękno harmonii słyszalnej, które nie pozostaje bez wpływu na harmonię duchową.

Wspólnie dziękujemy Bogu za powołanie do tego rodzaju służby i prosimy o ciągłe działanie Ducha Świętego w naszych umysłach i sercach, by tę posługę do końca wiernie wypełnić.

Życzę wszystkim, by wrażliwość na piękno sztuki muzycznej stawała się środkiem do pogłębiania życia duchowego i zjednoczenia z Bogiem, by służba Kościołowi była miejscem przyjmowania i realizacji Bożego zamysłu względem naszego życia.

Niech Pan Bóg hojnie błogosławi!

dr Lucjan Dyka, prezes Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych

Ps. 23 listopada 2019 r. odprawię Mszę św. w intencji wszystkich Muzyków Kościelnych w Polsce.

FEDERACJĘ CAECILIANUM WSPIERAJĄ