logo caecilianum smallW dniu 29 grudnia 2018 r w Warszawie (w al. KEN 101) odbył się Zwyczajny Sprawozdawczo-Wyborczy Walny Zjazd Delegatów Oddziału Warszawskiego Federacji Caecilianum.  Delegaci przyjęli sprawozdanie ustępującego po 4-letniej kadencji Zarządu i wybrali nowy Zarząd Oddziału i oddziałową Komisję Rewizyjną. Tego samego dnia odbyły się również zebrania Zarządu i Komisji Rewizyjnej, podczas których te organy  ukonstytuowały  się następująco:

 

ZARZĄD ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO FC

Paweł Ginda – prezes

Artur Backiel – wiceprezes

Joanna Kuczewska – skarbnik

Barbara Żbikowska – sekretarz

Agata Kajak – członek

Krzysztof Łazutka – członek

Andrzej Podbielski – członek

 

KOMISJA REWIZYJNA OW FC

Rajmund Sznabel – przewodniczący

Danuta Bury – Zastępca przewodniczącego

Zuzanna Pomorska - sekretarz

FEDERACJĘ CAECILIANUM WSPIERAJĄ