logo 1procentSzanowni Członkowie Federacji Caecilianum!

Zadbajmy o to, aby nasze chóry skorzystały w jak największym stopniu z  prawa odpisu 1% podatku za 2016 rok, przysługującego naszej Federacji.
W zamieszczonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki  Społecznej na portalu pozytek.gov.pl wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016  Federacja Caecilianum - KRS  0000071157 znajduje się na poz. 1821.

 

Przypominamy, że z kwot wpływających na konto Federacji Caecilianum z tytułu 1% podatku 70% pozostaje do dyspozycji zespołu, 20% do dyspozycji Zarządu Oddziału, z którego zespół pochodzi a 10% do dyspozycji Zarządu Głównego. Zarządy przeznaczają otrzymane w ten sposób pieniądze na potrzeby wszystkich chórów organizując warsztaty, wykłady, spotkania, przeglądy, itp. Pieniądze pochodzące z odpisów 1% podatku mogą być wydatkowane tylko i wyłącznie na cele zgodne ze Statutem Federacji.

Zarząd Główny
Federacja Caecilianum

FEDERACJĘ CAECILIANUM WSPIERAJĄ