wielkanoc 2009Otrzyjcie już łzy płaczący żale z serca wyzujcie
wszyscy w Chrystusa wierzący weselcie się radujcie
Bo zmartwychwstał samowładnie jak przepowiedział dokładnie
Alleluja, Alleluja niechaj zabrzmi Alleluja.

Życzę by radość płynąca od Zmartwychwstałego Chrystusa, wypełniała nasze życie, odmieniała serca i przenikała naszą codzienność. Aby Zmartwychwstanie Pana Jezusa nieustannie napełniało nas nadzieją, która buduje i uzdatnia nas do lepszego życia.

W imieniu Federacji Caecilianum składam wszystkim życzenia wielu łask Bożych, miłości, radości, pokoju i nadziei na każdy dzień.


Agata Kajak
Prezes Zarządu Głównego
Federacji Caecilianum

FEDERACJĘ CAECILIANUM WSPIERAJĄ