kep logoPodczas zebrania plenarnego w Lublinie 14 października  2017 r. Konferencja Episkopatu Polski przyjęła instrukcję o muzyce kościelnej.

Biskupi  zobowiązali do zapoznania się z treścią Instrukcji oraz starannego jej przestrzegania wszystkich odpowiedzialnych za muzykę kościelną w Polsce, w tym szczególnie duszpasterzy, organistów, katechetów, dyrygentów zespołów śpiewaczych i instrumentalnych, członków chórów kościelnych, kompozytorów.

 

Obszerny komentarz i treść instrukcji znajdziemy na stronie internetowej Episkopatu

Zwracamy uwagę na p. 62 instrukcji mówiący o roli organizacji muzycznych działających w obrębie struktur kościelnych, w tym Federacji Caecilianum:

„62. Z uznaniem należy przyjąć oddziaływanie na polu muzyki w obrębie struktur kościelnych w Polsce takich organizacji, jak: Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych, Federacja Caecilianum czy Polska Federacja Pueri Cantores. Zadania i zakres działalności każdej z tych organizacji określa ich statut.. Opiekę nad wymienionymi podmiotami z ramienia Episkopatu Polski sprawuje przewodniczący Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej przy Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Konferencja Episkopatu Polski zatwierdza asystentów kościelnych Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, Federacji Caecilianum i Polskiej Federacji Pueri Cantores, zgodnie z ich statutami”.

FEDERACJĘ CAECILIANUM WSPIERAJĄ